Tunga lastbilar och bussar, Industri 4.0 - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tunga lastbilar och bussar – smarta fabrikslösningar

Efter många års utveckling har vi den kunskap och de smarta verktyg och system som kan ge dig ett försprång i den fjärde industriella revolutionen.

Vill du veta mer? Kontakta oss! Läs mer om Power Focus 6000 och Smart Connected Assembly

Omfamna framtiden

Tillverkar du tunga lastbilar eller bussar? Skydda lönsamheten på den konkurrensutsatta marknaden genom att framtidssäkra din verksamhet. Atlas Copco erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster som stöder visionen om Industri 4.0. Vi kan vara din guide i den nya digitala miljön. Våra produkter är anslutna, flexibla och bygger på den senaste tekniken. Vi ger våra kunder service via ett särskilt globalt nätverk i syfte att tillhandahålla ett komplett erbjudande för flexibel produktivitet med högsta kvalitetsstandard

Flera produktvarianter

Kravet på anpassning av kundens slutprodukter ökar. Visionen inom Industri 4.0 är att ha samma kostnad för en eller flera miljoner producerade enheter. Detta kräver helt nya nivåer av flexibilitet i produktionen

Systemkomplexitet

Produktionssystemen blir mer komplexa med fler och fler produktionskritiska applikationer kopplade till nätverkssystem. Vikten av att hantera konfiguration, programvara och åtkomstkontroll blir avgörande för att bibehålla kvalitetskontrollen och drifttiden i produktionen

Mänskliga faktorn

Mänskliga faktorer spelar en viktig roll för framtiden. Monteringsoperatörer måste kunna anpassa sig till ny teknik för att kunna utnyttja potentialen fullt ut. Systemen måste därmed vara användarvänliga och den stora mängd data som skapas under monteringsprocessen måste bearbetas så att den viktigaste informationen visas för operatören

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet kommer att öka till en ny nivå med anläggningar som drivs av vind- och solkraft. Miljömedvetenheten kommer att öka och bestämmelser måste följas globalt

Trender och utmaningar för den globala lastbils- och bussbranschen
Trender och utmaningar för den globala lastbils- och bussbranschen
Atlas Copco har kunskapen och lösningarna!
Atlas Copco har kunskapen och lösningarna!

Atlas Copco – Sex värdepelare

Med Smart Connected Assembly kan den fjärde industriella revolutionen bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde. Läs mer om Atlas Copcos sex värdepelare i nedanstående kategorier

Minskad energiförbrukning
Minskad energiförbrukning
med 80 % – flera trådlösa verktyg kopplat till en styrenhet för monteringsprocessen
 
med 80 % – flera trådlösa verktyg kopplat till en styrenhet för monteringsprocessen
med 80 % – flera trådlösa verktyg kopplat till en styrenhet för monteringsprocessen
Färre defekter
Färre defekter
med 15 % – verifiering av delar med ”pick-to-light”-lösning
 
med 15 % – verifiering av delar med ”pick-to-light”-lösning
med 15 % – verifiering av delar med ”pick-to-light”-lösning
Lansering av nya produkter
Lansering av nya produkter
Kostnadssänkning med 57 % – från 3 500 € till 1 500 € med hjälp av virtuella stationer
 
Kostnadssänkning med 57 % – från 3 500 € till 1 500 € med hjälp av virtuella stationer
Kostnadssänkning med 57 % – från 3 500 € till 1 500 € med hjälp av virtuella stationer
Ökad produktivitet
Ökad produktivitet
med 73 % – första gången genom en ökning från 92,5 % till 98 % på ett år med en strukturerad process för dataanalys
 
med 73 % – första gången genom en ökning från 92,5 % till 98 % på ett år med en strukturerad process för dataanalys
med 73 % – första gången genom en ökning från 92,5 % till 98 % på ett år med en strukturerad process för dataanalys
Ökad drifttid
Ökad drifttid
med 78 % – verktygens drifttid ökar från 98 % till 99,5 % med förebyggande underhåll
 
med 78 % – verktygens drifttid ökar från 98 % till 99,5 % med förebyggande underhåll
med 78 % – verktygens drifttid ökar från 98 % till 99,5 % med förebyggande underhåll
Mänsklig interaktion
Mänsklig interaktion
30 % mindre utbildning med operatörsguider för nya modeller eller processändringar
 
30 % mindre utbildning med operatörsguider för nya modeller eller processändringar
30 % mindre utbildning med operatörsguider för nya modeller eller processändringar
Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
 
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
 
Boka en demonstration!
Boka en demonstration!
 
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!