Transporttrender - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Trender och utmaningar inom transporter

Kontakta våra experter!

Trender i transportbranschen

Enligt en analys av B2B-marknadsundersökningsföretaget Markets and Markets, handlar de ledande trenderna inom transportindustrin 2018 om en ökande efterfrågan på el- eller bränslecellsdrivna lastbilar, autonom körning, el-/hybridbussar och lastbilskonvojer samt smarta transportlösningar. Dessa trender är ett svar på de önskemål och krav som den externa marknaden ställer på lastbils- och busstillverkare

Produktionen av lastbilar och bussar ökar alltmer

Av alla transportgrenar är det segmentet lastbilar och bussar som är ledande när det gäller tekniska framsteg och investeringar från leverantörer och tillverkare av originalutrustning (OEM). Produktionsökningen drivs på av en stigande efterfrågan på gods- och persontransporter.Enligt en analys av OICA publications och Markets and Markets ökade den globala lastbilstillverkningen 2017 till 4,02 miljoner enheter från 3,60 miljoner enheter under 2015. Samtidigt ökade den globala busstillverkningen till 429 838 enheter under 2018 från 390 466 enheter under 2015.

Sjöfrakterna ökar

Prognoser visar att sjöfrakterna ökar vilket kommer att skapa en ökad efterfrågan på lastbilstransporter. Så småningom resulterar detta i ökade intäkter för operatörerna. Dock kan dessa ökade intäkter åtföljas av en förväntad brist på förare, högre löner och höjda bränslepriser. Fluktuerande bränslepriser, brist på förare, höjda avgifter och en eventuell brist på lastkapacitet kommer att bli några av de viktiga utmaningar som lastbilstransportföretagen står inför under de kommande åren.

Efterfrågan på el-/hybridfordon för att klara utsläppsreglerna

Allt fler batteridrivna lastbilar (BEB) och bussar som kan köras på alternativa drivmedel (hybridbussar) utvecklas vilka kan uppfylla de globala gränsvärdena för koldioxidutsläpp. Elektrifieringen av bussar och lastbilar kommer att medföra strukturförändringar. Elmotorer monteras i hjulen och kopplas till batteripaket och/eller bränslecellenheter som är integrerade i fordonet.I olika regioner i världen beräknas att försäljningen av elektriskt drivna lastbilar år 2025 kommer att uppgå till 10-15 procent av den totala försäljningen.

Säkerhetskraven driver på marknaden för autonoma lastbilar

Ökande säkerhetskrav stimulerar den globala tillväxten på marknaden för autonoma lastbilar. Marknaden förväntas växa med ett CAGR (Compound annual growth rate) på 5,8 procent under prognosperioden 2018-2023 tack vare den ökande användningen av avancerad teknik i kommersiella fordon.Antalet olyckor där åkande och fotgängare omkommit och där lastbilar varit inblandade, har skapat en växande oro hos fordonstillverkare och regeringar över hela världen. Under 2014-2017 var den mänskliga faktorn orsaken till omkring 90 procent av det totala antalet lastbildolyckor varför utmaningen att förhindra förarmisstag under körning har högsta prioritet hos fordonstillverkarna.

ADAS-funktioner blir obligatoriska

För att minska risken för olyckor till följd av förarmisstag är nya lastbilar i många länder utrustade med ADAS-funktioner (Advanced Driver Assistance) såsom filvarningssystem och autonom panikbromsning.EU-kommissionen gick i bräschen när de år 2009 lanserade en regel i säkerhetsförordning 661/2009/EG vari föreskrevs att de två ovannämnda ADAS-funktionerna skulle vara obligatoriska i alla nya fordon från och med 1 november 2015.Snart följdes den europeiska bilindustrin av andra regioner såsom Nordamerika och Asien vilka antog samma regelverk och detta har resulterat i en avsevärd produktionsökning av antalet semi-autonoma lastbilar över hela den globala marknaden.

Trend

Beskrivning

Konsekvenser för lastbilstillverkaren

Konsekvenser för produktionen

Lastbilskonvojer

Att sammankoppla två eller fler lastbilar i en grupp med hjälp av tekniklösningar för t.ex. autonom körning, artificiell intelligens och stödsystem som adaptiv farthållare och körfältsassistans

Fler lastbilsvarianter tas i produktion. Installation av sensorer och moduler inklusive programvara

Ökad flexibilitet krävs för att kunna tillverka lastbilar för olika marknader i en och samma produktionslinje

El- eller bränslecellsdrivna lastbilar

För att uppfylla utsläppskraven finns det behov av antingen avancerad motorteknik eller avgasefterbehandlingenheter

Lastbilens konstruktion ändras. Elmotorer ansluts till hjulen, batteripaket och/eller bränslecellenheter måste integreras i lastbilens ram

Behov: Kunskap och utrustning för att bygga batterier och/eller bränsleceller. Flexibilitet att bygga alla lastbilsversioner i en flexibel produktion som klarar förändringar i lastbilens konstruktion

El-/hybridbussar

I och med den ökande urbaniseringen i världen kommer det att krävas implementering av batteridrivna bussar (BEB) och bussar för alternativa bränslen (hybridbussar) om utsläppsnivåerna för CO2 ska uppfyllas

Bussens konstruktion ändras. Elmotorer ansluts till hjulen, batteripaket och/eller bränslecellenheter måste integreras i fordonets ram

Behov: Kunskap och utrustning för att bygga batterier och/eller bränsleceller. Flexibilitet att bygga alla lastbilsversioner. Ny produktionsutrustning och processer för att bygga nykonstruerade modeller

Intelligent transport

Den integrerade mobilitetslösningen omfattar funktioner som navigation, transportsätt, kontroll av schema, bokningar, dirigering och betalning. Vid intelligent kollektivtrafik kan transportsystemen inkludera CCTV-kameror, GPS-enheter, digitala skärmar, automatiserade stoppmeddelanden och
Wi-Fi-enheter

Fler lastbilsvarianter tas i produktion. Installation av sensorer, programvara och andra komponenter ökar komplexiteten

Ökad flexibilitet krävs för att kunna tillverka olika lastbilar i en enda produktionslinje. Mycket avancerad produktionsutrustning krävs

Autonom och säker körning

Många lastbils- och busstillverkare arbetar med tekniklösningar för autonoma lastbilar och bussar vilket ökar fordonens tekniska utrustning

Fler lastbilsvarianter tas i produktion. Installation av sensorer, programvara och andra komponenter ökar komplexiteten

Ökad flexibilitet krävs för att kunna tillverka olika lastbilar i en enda produktionslinje

Känsliga kunder och konkurrensutsatta marknader

Kunderna blir mer kräsna när det gäller den totala ägandekostnaden, inklusive tillförlitligheten, kvaliteten och effektiviteten hos en lastbil eller buss. Varumärkets image och kundens lojalitet påverkas allt mer av kvaliteten och prestandan hos den eftermarknadssupport som ett lastbilsmärke tillhandahåller.

Avancerade produktionsmetoder krävs för att öka kvaliteten, flexibiliteten och produktiviteten i en produktionslinje. Kostnadseffektiva och ergonomiska produktionslinjer understödjer operatörernas hälsa och minskar sjukfrånvaron, de arbetsrelaterade sjukdomarna och stressen. Mindre stressade operatörer bygger produkter av högre kvalitet

Rörelsemarginalen för ett företag förbättras samtidigt med effektiviteten i produktionen. Kvalitetsgarantikostnaderna & minskar och varumärkets image förbättras som ett resultat

Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
Ladda ned katalogen över tunga lastbilar och bussar
 
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
Titta på vår video om lösningar för elfordon!
 
Boka en demonstration!
Boka en demonstration!
 
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!
Behöver du hjälp? Kontakta ett försäljningskontor i närheten!