Smart Connected-säten - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Atlas Copcos verktyg monterar 73 % av alla säten globalt

De flesta fästdon i bilsäten är säkerhetskritiska. Det är viktigt med hög kvalitet och produktivitet. Problem med säteskvaliteten vid slutmonteringsanläggningar påverkar produktionen. Nedtid i slutmonteringen är extremt kostsam. Atlas Copcos tjänster börjar redan under konstruktionsfasen där vi erbjuder professionella tjänster kring gemensam analys och specifikationer, så vi har de lösningar du behöver för att minska risken för oplanerade driftstopp.

Kontakta våra experter!

Saknade fästelement

Varje fästdon räknas. Atlas Copco Power Focus 6000 ger dig feleliminering på en helt ny nivå. Power Focus 6000 i tillsammans med Atlas Copcos positioneringsarmar gör att du kan köra positionering på bultnivå direkt från styrenheten. Du behöver inga komplexa PLC-gränssnitt, vilket gör konfigurationen mer mångsidig och lättanvänd. Se till att varje säte konstrueras på rätt sätt

Ej fastsatta fästelement

Det vanligaste problemet med fästelement i säten är element som inte sitter åt trots fullt vridmoment. De vanligaste orsakerna är hål med fel storlek och fästelement med korsgänga. Den avancerade åtdragningsstrategin i Atlas Copcos Power Focus 6000 ger dig beprövade metoder för att upptäcka sådana fel så att de inte lämnar stationen

Avskalade fästelement

Det kan vara en utmaning med plast på sätena. Fästelementet kan ofta skala av plasten om hålstorleken varierar. Det här är vanligt på sidoskydd. Åtdragningsstrategier som Snug Gradient gör att vi kan känna av drivvridmomentet och anpassa verktyget för att förhindra avskalning av gängorna

Atlas Copco börjar utveckla smarta fabrikslösningar redan i designfasen

Kvaliteten är extremt viktig vid tillverkning av säten, inte bara på fabriken utan även för dina kunder. Kvalitetsproblem som upptäckts vid slutmonteringen påverkar produktionen. När kvalitetsfel upptäcks i slutmonteringslinjen blir driftstoppen extremt kostsamma. Detta leder ofta till återbetalningar för förlorad fordonsproduktion.Våra produkter är kopplade till Atlas Copcos ekosystem, men även via öppna gränssnitt till MES-system och andra enheter på linjen via öppen fältbusskommunikation.När produktionen är igång genereras stora mängder data.1. Samla in data.2. Analysera data.3. Meddela och föreslå korrigeringar4. Vidta åtgärder för att förhindra fel.

Utmaningar vid sätesmontering
Utmaningar vid sätesmontering
Vi har lösningarna
Vi har lösningarna
Kontakta oss
Kontakta oss
 
se vår video om smart connected assembly-säten
se vår video om smart connected assembly-säten
 
Dokument och broschyrer
Dokument och broschyrer
 
Läs mer om Industri 4.0
Läs mer om Industri 4.0