Automatisk åtdragning

PC- och PLC-reglerade lösningar

Automatiserade system/applikationer

Industriell automation är svaret på alla behov av PRODUKTIVITET i tillverkningen. Genom att använda en intelligent systemlayout med en automatiserad station får man kortare vägar inom hela monteringsbanan och minskar på så sätt antalet bärare, ökar monteringslinjens effektivitet och minskar investeringskostnaderna. Med hjälp av robotar kan man installera tunga komponenter, ibland med en mycket stor kraft, utan att orsaka skada på kritiska monteringskomponenter.

Bättre effektivitet

Automatiserade system erbjuder en framtidssäker lösning på allt ökande krav på anläggningar och maskiner. Våra system är utformade för att tillgodose behoven av nya och befintliga monteringsprocesser med fler modellvarianter. De ger högsta möjliga effektivitet, omfattande flexibilitet och hög kostnadseffektivitet i varje applikation.

Öka produktivitet och kvalitet

hos den slutliga produkten beroende på kundens
behov. Drifttiderna minskas och operatörens arbete rationaliseras i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska produktionskostnaderna