Smart Connected Assembly

Kontakta oss

Flera produktvarianter

Kravet på anpassning av kundens slutprodukter ökar. Visionen inom Industri 4.0 är att ha samma kostnad för en eller flera miljoner producerade enheter. Detta kräver helt nya nivåer av flexibilitet i produktionen

Systemkomplexitet

Produktionssystemen blir mer komplexa med fler och fler produktionskritiska applikationer kopplade till nätverkssystem. Vikten av att hantera konfiguration, programvara och åtkomstkontroll blir avgörande för att bibehålla kvalitetskontrollen och drifttiden i produktionen

Mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn eller interaktionen spelar en viktig roll för framtiden. Monteringsoperatörer måste kunna anpassa sig till ny teknologi för att kunna utnyttja potentialen fullt ut. Systemen måste vara användarvänliga och den stora mängd data som skapas i monteringsprocessen måste bearbetas så att den viktigaste informationen visas för operatören