Smart-anslutna enheter

Kontakta oss här

Större produktblandning

Kravet på anpassning av kundens slutprodukter ökar. Partistorlek 1-visionen inom Industri 4.0 är att ha samma kostnad för en eller flera miljoner producerade enheter. Detta kräver helt nya nivåer av flexibilitet i produktionen

Systemets komplexitet

Produktionssystemen blir ännu mer komplexa och fler och fler produktionskritiska uppgifter kommer att villkoras av nätverkssystem. Vikten av att hantera konfiguration, programvara och åtkomstkontroll blir avgörande för att upprätthålla produktionens kvalitetskontroll och drifttid

Den mänskliga faktorn

Den mänskliga faktorn spelar en viktig roll för framtiden. Monteringsoperatörer måste kunna anpassa sig till ny teknik för att utnyttja potentialen fullt ut. För att göra detta måste systemen vara användarvänliga och den stora mängd data som skapas i monteringsprocessen måste bearbetas så att den viktigaste informationen visas för operatören