Smart-anslutna enheter

Industri 4.0-visionen om framtida tillverkning

Smart-anslutna enheter handlar om att skapa unikt värde genom att koppla samman alla kundens monteringsrelaterade processer. Monteringslösningarna är anslutna till varandra och integrerade i produktionsnätverket. De data som genereras är nytt råmaterial som används för kontroll och identifiering av förbättringar i och mellan monteringsprocesser