Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Mänsklig interaktion

Smart Connected Assembly – Sex värdepelare

Mänsklig interaktion

Förbättra monteringsband med smarta verktyg med operatören i fokus
Atlas Copco har ett långt och beprövat arv i tillhandahålla effektiva och ergonomiska verktyg för operatörer. Denna erfarenhet har tillämpats vid utformningen av verktyg för framtidens fabrik. En av de största svårigheterna fabriker står inför idag är att se till att personalen hela tiden har adekvat utbildning. Anpassning till flera nya produktsortiment kräver utbildning för både gammal och ny personal för att hantera produktionen. Detta tar tid och gör företaget sårbart för dramatiska förändringar i arbetsstyrkan. Dessutom blir det svårare att rekrytera nya medarbetare som har kompetens inom avancerad tillverkning.

Utmaningar

För att säkerställa fortsatt konkurrenskraft finns ett konstant behov av förändringar i produktionen. Det betyder också att du måste investera tid och pengar på att utbilda personalen så att du kan producera bästa möjliga kvalitetsprodukter. Detta kan vara kostsamt.
En välbeprövad lösning är att para ihop erfarna och mindre erfarna operatörer, vilket innebär att de får en mentor och hjälp vid behov. Men i takt med att arbetsstyrkan krymper och arbetskraften sprids över fabriksgolvet blir detta ofta orealistiskt. Idealet är att kunna säkerställa att operatörerna gör sitt jobb rätt utan utbildning.

Möjligheter

Med Smart Connected Assembly från Atlas Copco har det aldrig varit enklare att hantera alla problem kring utbildning och rekrytering. I den här fjärde industriella revolutionen, eller Industri 4.0, ser vi en ökning av smarta, sammankopplade monteringsband.
Smarta verktyg hjälper operatörer att upptäcka fel och ger operatören vägledning om hur att de kan korrigeras. Detta innebär att mindre tid och pengar går åt att utbilda medarbetare eftersom de har konstant vägledning i realtid. Det gäller inte enbart nya medarbetare, men också när erfarna operatörer byter till nya produktbanor.
En ledande tillverkare inom bilindustrin implementerade operatörsvägledning. Det ledde till att de minskade utbildningstiden och sina kostnader med 30 procent vid införandet av nya modeller. Direkta instruktioner och omedelbar korrigering är några av fördelarna med Smart Connected Assembly från Atlas Copco.

Lösa mänskliga problem med Smart Connected Assembly

Alla verktyg har direkt inbyggd operatörsåterkoppling. Detta gör att operatörerna kan kontrollera att de har uppnått önskat resultat eller rätta till eventuella misstag. Verktygen och alla uppkopplade system är dessutom utformade för att vara lättanvända och intuitiva, vilket innebär att mindre tid krävs för utbildning.
Atlas Copcos verktyg har TurboTight®-lösning som förbättrar operatörernas ergonomi. Denna kontrollalgoritm låter verktyget absorbera reaktionskraften vid åtdragning och gör det betydligt lättare för operatören, förkortar cykeltider och förbättrar flexibilitet.
Med vägledning för operatören får personalen direkta instruktioner med bilder och text på en skärm som minskar operatörernas behov av att fatta beslut. Genom att tillhandahålla kontinuerliga anvisningar kan operatören arbeta effektivt, undvika misstag och behovet av utbildning kan minskas. Den lätta, ergonomiska och trådlösa designen hos Atlas Copcos verktyg minskar risken för skador på personal och utrustning, och gör smarta verktyg till en favorit bland produktionspersonalen. Dessa typer av smarta, integrerade lösningar definierar nyttan med Smart Connected Assembly.

Slutsats
I samband med uppgraderingen av din anläggning och åtgärder mot Industri 4.0 är det viktigt att fokusera på operatörerna och deras arbetsmiljö. Vid implementeringen av Smart Connected Assembly-lösningar som smarta verktyg ger du inte bara dig själv ett försprång i produktionen, utan kan snabbt utbilda ny personal eller vid behov flytta erfarna operatörer till nya produktionslinjer.

Med konceptet Smart Connected Assembly från Atlas Copco kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde.

Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0 – KLICKA NEDAN