Mänsklig interaktion

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Mänsklig interaktion

Bättre monteringslinjer med smarta verktyg och operatören i fokus
Atlas Copco har en lång och väldokumenterad historia av att förse operatörer med effektiva och ergonomiska verktyg. Vi utgår från den här erfarenheten när vi konstruerar verktyg för framtidens fabriker. En av de största svårigheter som dagens fabriker möter är tillgången till personal med adekvat utbildning. Anpassning till flera nya produktlinjer kräver att både befintlig och ny personal utbildas i hantering av produktionsprocessen. Det tar tid och innebär att verksamheten blir sårbar för dramatiska förändringar av arbetsstyrkan. Det blir också svårare och svårare att rekrytera nya medarbetare med färdigheter i avancerade tillverkningsprocesser.

Utmaningar
För att säkerställa fortsatt konkurrenskraft behövs det ständiga förändringar i produktionen. Det innebär att du också måste satsa tid och pengar på utbildning av personalen så att du kan producera produkter med bästa möjliga kvalitet. Det kan bli dyrt. Ett väl beprövat sätt att lösa detta är att para ihop erfarna operatörer med mindre erfarna, vilket innebär att de kan få hjälp och vägledning vid behov. Men med en krympande arbetsstyrka och en ökad spridning av arbetskraften över fabriksgolvet är detta ofta orealistiskt. Idealet är att kunna säkerställa att operatörerna arbetar korrekt utan utbildning

Möjligheter
Med Atlas Copcos Smart Connected Assembly har utbildning och rekrytering aldrig varit enklare. I och med den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, ser vi framväxten av smarta och sammankopplade monteringslinjer.
Smarta verktyg kan hjälpa operatörerna genom att upptäcka fel och defekter och ge operatören vägledning om hur de ska korrigeras. Det innebär att utbildningen av medarbetarna blir mindre tids- och kostnadskrävande eftersom de får kontinuerlig vägledning i realtid under arbetet. Det här gäller inte bara för nya medarbetare utan också för när erfarna operatörer börjar arbeta med nya produktlinjer. En ledande biltillverkare fann att införandet av operatörsvägledning kunde minska tiden och kostnaderna för utbildning med 30 procent vid introduktion av nya modeller. Direkta anvisningar och omedelbar korrigering är några av fördelarna med Atlas Copcos Smart Connected Assembly.

Lösning av mänskliga problem med Smart Connected Assembly
Alla verktyg har integrerade funktioner för återkoppling till operatören. Det gör att operatören kan kontrollera att önskat resultat har uppnåtts och korrigera eventuella misstag. Verktygen och samtliga anslutna system är också utformade för att vara användarvänliga och intuitiva så att utbildningen blir mindre tidskrävande.
Atlas Copcos verktyg har funktionen TurboTight® som förbättrar operatörernas ergonomi. Det här är en styralgoritm som gör att verktyget kan absorbera åtdragningens reaktionskraft, vilket gör att arbetet blir mer skonsamt och flexibelt för operatören samtidigt som arbetscyklerna förkortas.
Med operatörsvägledning får personalen direkta instruktioner via text och bilder på en skärm vilket gör att operatören inte behöver fatta lika många beslut. De kontinuerliga vägledningarna gör att operatören kan undvika misstag och behovet av utbildning minskar. Den lätta, ergonomiska och trådlösa konstruktionen hos Atlas Copcos verktyg minskar betydligt risken för skador på operatörer och utrustning, vilket gör smarta verktyg till en favorit bland produktionspersonalen. Dessa typer av smarta integrerade lösningar definierar användbarheten hos Smart Connected Assembly.

Sammanfattningsvis
Som ett led i uppgraderingen av din tillverkningsanläggning och att vidta åtgärder i riktning mot Industry 4.0 är det avgörande att fokusera på operatörerna och deras arbetsmiljö. Genom att implementera lösningar för Smart Connected Assembly som smarta verktyg ger du inte bara dig själv en konkurrensfördel i produktionen, utan du kan också snabbt utbilda ny personal eller skifta erfarna operatörer till nya produktionslinjer efter behov.

Välkommen till Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly är Atlas Copcos koncept för hur Industry 4.0 blir verklighet. En verklighet där teknologi är enkelt och snabbt levererar värde. Läs mer om Smart Connected Assembly och Industry 4.0 – KLICKA NEDAN

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Kundberättelse Fakttablad Video Pocket guide