Säkerhetschecklista för arbete med slipmaskiner

Den här artikeln utgör en kort guide till säker användning av slipmaskiner.
Vi förstår vikten av en säker arbetsmiljö och hur utbildningen är det första steget till säker drift av maskiner.
Slipning är ett jobb som måste tas på allvar eftersom det kan utgöra ett hot mot vår hälsa. Utrustning som används på arbetet måste hanteras på rätt sätt, och själva slipningen måste behandlas med respekt. De krafter som involveras kan innebära fara om säkerhetsaspekterna förbises. Operatören ska alltid vara extra försiktig.

Här är en checklista som alla operatörer bör se över innan arbetet:


✔ Kontrollera verktygets fria hastighet, så att det inte roterar snabbare än det maximala varvtalet som anges på skivan
✔ Använd ett skivskydd vid slipning med slipskiva. Använd slipskiva med rätt mått, så att slipskivans rotationshastighet (varv/min) inte överskrids
✔ Kontrollera att slipskivan inte är sprucken eller skadad på annat sätt
✔ Kontrollera att rätt flänsar används, att de sitter fast ordentligt och att de är släta utan spår av grader
✔ Använd skyddskläder eller annan säkerhetsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, hjälmar, masker, osv.
✔ Testkör på en säker avskärmad yta, t.ex. under arbetsbänken
✔ Se till att verktygsunderhåll utförs regelbundet
✔ Konsultera alltid nationella och internationella standarder och föreskrifter gällande säkerhet

Kom ihåg att det alltid är bättre att förebygga än att bota. Du kan undvika olyckor i arbetet genom att vidta förebyggande åtgärder.

Slipa säkert!

Läs mer om slipning och säkerhetsåtgärder här.