Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Ökad produktivitet

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Ökad produktivitet

Att ha ansvar för produktions- och monteringslinjer är synonymt med att ha fokus på produktivitet. Produktiviteten har varit och fortsätter att vara en drivkraft för all utveckling inom produktion och montering. Den fjärde industriella revolutionen är redan här, och produktiviteten är återigen en viktig drivkraft för denna förändring. Och den ger ett nytt perspektiv i det här arbetet.

Utmaningar
Implementering av effektivare verktyg och finjustering av arbetsprocesser är en del av det kontinuerliga arbetet för att förbättra produktiviteten. Det sker löpande omplaneringar i monteringslinjerna för att minska kostnaderna och öka produktionen. Vad kan mer göras? Hur kan produktiviteten förbättras även ytterligare?
För att nå nästa nivå behöver du tänka nytt och med nya perspektiv. Det är en krävande utmaning och förutsätter en steg-för-steg-strategi.

Möjligheter
Data lägger grunden för morgondagens smarta monteringslinjer och är en nyckelkomponent i planering och omplanering. Genom användning av verkliga data har en väsentlig förbättring av kvalitet och produktivitet observerats hos en marknadsledande tillverkare av terrängfordon. Antalet NOK-åtdragningar minskade med 73 procent, vilket ökade nivån av First-Time-Through-produkter till 98 procent. Detta uppnåddes genom ett systematiskt tillvägagångssätt där man regelbundet identifierade och hanterade de tre främsta problemområdena. Det här nya sättet att arbeta med data leder till sann produktivitet och kan införas steg för steg för att upprätthålla kontrollen.

Förbättrad produktivitet med Smart Connected Assembly
Produktivitet handlar om att minska omarbetningar, minimera defekter och maximera produktionen. Frågan om produktivitet kan inte begränsas till en analys av isolerade områden. Många perspektiv måste övervägas. Hemligheten är att arbeta med ett helhetstäckande tillvägagångssätt då du kan optimera den fullständiga produktivitetsekvationen.
Det här blir möjligt genom att använda data från alla delar i produktionen. Data om produktionsresultat, kvalitet, tid och kostnader från monteringslinjerna kan jämföras med arbetsstationer och verktygsanvändning. Planering och omplanering baseras sedan på verkliga fakta och möjliggör en sann förbättrad produktivitet.

Nyckeln till högre produktivitet är den nya generationens ToolsNet 8 för datainsamling och analys. Det används för optimering av produktionsprocessen. I kombination med styrenheter som PowerFocus ger det full kontroll av monteringsprocessen. Det ger dig en plattform för kvalitet- och produktivitetsförbättringar.

Operatörerna har en avgörande roll för nästa produktivitetsnivå. Med Operator Guidance får operatören instruktioner direkt i form av bilder och text på en skärm vilket minskar antalet fel. Genom ständig vägledning kan operatören arbeta effektivt utan att spilla tid. Det minskar behovet av utbildning för anställda, vilket skapar skalbarhet och flexibilitet i processen.
Implementering av Smart Connected Assembly förbättrar produktiviteten med ett helhetsperspektiv och en steg-för-steg-metod.

Sammanfattningsvis
Smart Connected Assembly är del av en utveckling, en evolution, på väg mot en vision. ToolsNet är ett steg mot en fullständig digitalisering av monteringslinjen och Industri 4.0. Det stärker din beredskap för nästa steg inom produktivitet.

Välkommen till Smart Connected Assembly!

Smart Connected Assembly gör att Industri 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där teknologi är enkelt att använda och snabbt levererar värde.
Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0