Ökad produktivitet

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Ökad produktivitet

Att ha ansvar för produktions- och monteringslinjer är synonymt med att ha fokus på produktivitet. Produktiviteten har varit och fortsätter att vara en drivkraft för all utveckling inom produktion och montering. Den fjärde industriella revolutionen är redan här, och produktiviteten är återigen en viktig drivkraft för denna förändring. Och den ger ett nytt perspektiv i det här arbetet.

Utmaningar
Implementering av effektivare verktyg och finjustering av arbetsprocesser är en del av det kontinuerliga arbetet för att förbättra produktiviteten. Det sker löpande omplaneringar i monteringslinjerna för att minska kostnaderna och öka produktionen. Vad kan mer göras? Hur kan produktiviteten förbättras även ytterligare?
För att nå nästa nivå behöver du tänka nytt och med nya perspektiv. Det är en krävande utmaning och förutsätter en steg-för-steg-strategi.

Möjligheter
Data lägger grunden för morgondagens smarta monteringslinjer och är en nyckelkomponent i planering och omplanering. Genom användning av verkliga data har en väsentlig förbättring av kvalitet och produktivitet observerats hos en marknadsledande tillverkare av terrängfordon. Antalet NOK-åtdragningar minskade med 73 procent, vilket ökade nivån av First-Time-Through-produkter till 98 procent. Detta uppnåddes genom ett systematiskt tillvägagångssätt där man regelbundet identifierade och hanterade de tre främsta problemområdena. Det här nya sättet att arbeta med data leder till sann produktivitet och kan införas steg för steg för att upprätthålla kontrollen.

Förbättrad produktivitet med Smart Connected Assembly
Produktivitet handlar om att minska omarbetningar, minimera defekter och maximera produktionen. Frågan om produktivitet kan inte begränsas till en analys av isolerade områden. Många perspektiv måste övervägas. Hemligheten är att arbeta med ett helhetstäckande tillvägagångssätt då du kan optimera den fullständiga produktivitetsekvationen.
Det här blir möjligt genom att använda data från alla delar i produktionen. Data om produktionsresultat, kvalitet, tid och kostnader från monteringslinjerna kan jämföras med arbetsstationer och verktygsanvändning. Planering och omplanering baseras sedan på verkliga fakta och möjliggör en sann förbättrad produktivitet.

Nyckeln till högre produktivitet är den nya generationens ToolsNet 8 för datainsamling och analys. Det används för optimering av produktionsprocessen. I kombination med styrenheter som PowerFocus ger det full kontroll av monteringsprocessen. Det ger dig en plattform för kvalitet- och produktivitetsförbättringar.

Operatörerna har en avgörande roll för nästa produktivitetsnivå. Med Operator Guidance får operatören instruktioner direkt i form av bilder och text på en skärm vilket minskar antalet fel. Genom ständig vägledning kan operatören arbeta effektivt utan att spilla tid. Det minskar behovet av utbildning för anställda, vilket skapar skalbarhet och flexibilitet i processen.
Implementering av Smart Connected Assembly förbättrar produktiviteten med ett helhetsperspektiv och en steg-för-steg-metod.

Sammanfattningsvis
Smart Connected Assembly är del av en utveckling, en evolution, på väg mot en vision. ToolsNet är ett steg mot en fullständig digitalisering av monteringslinjen och Industri 4.0. Det stärker din beredskap för nästa steg inom produktivitet.

Välkommen till Smart Connected Assembly!

Smart Connected Assembly gör att Industri 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där teknologi är enkelt att använda och snabbt levererar värde.
Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0