Ökad drifttid

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Ökad drifttid

Ökad drifttid
En framgångsrik produktionsverksamhet förutsätter att planer och leveranser hålls. Det är avgörande att säkra pågående produktion och förhindra oförutsedda produktionsstopp. Det innebär att du redan har byggt processer och tagit bort flaskhalsar i din verksamhet. Men det finns fortfarande möjligheter att öka drifttiden. Skyhöga kostnader för stilleståndstider innebär att de positiva effekterna från till synes små förbättringar är stora.

Utmaningar
Den ökade komplexiteten hos dina produkter tillsammans med mindre batcher och kortare takttider gör att det blir svårare att öka drifttiden i produktionen. Ett långsammare tempo eller oväntade produktionsstopp är kostsamma. De direkta kostnaderna uppskattas till 30 000-60 000 kr per minut, men de är ofta bara en mindre del. De dolda kostnaderna är svårare att förutsäga och är vanligtvis mer signifikanta. Förutom kostnaden handlar det också om produktionsfokus. Högre tillförlitlighet med en stabil driftprocess bidrar till att frigöra tid för fokus på kontinuerliga förbättringar.

Möjligheter
Genom att använda produktionsdata är det möjligt att identifiera risker i monteringslinjerna och proaktivt hantera dem innan problem uppstår. Ett nytt serviceprogram skapades när en Atlas Copco-kund analyserade produktionen. Med det här datadrivna prediktiva programmet har oförutsedda driftstopp för verktygen kunnat reduceras med 75 procent.

Öka drifttiden med Smart Connected Assembly
På Atlas Copco använder vi en helhetsstrategi. Drifttid handlar inte bara om pålitliga verktyg. Det handlar om hela processen som bygger på konfiguration, programvara och utbildning. Samtidigt som vi fortsätter att göra verktygen ännu mer hållbara tittar vi också på nya innovativa sätt att öka drifttiden. Data samlas in från hela monteringslinjen, arbetsstationerna och verktygen. Risker för produktionsstopp identifieras och därigenom kan monteringslinjen optimeras. Dessutom bidrar konkreta teknologier som Production Analyzer, Body Tracking System och Pick-to-Light till att undvika fel och omarbetningar och minskar tid som går förlorad i processen.

Smart service
ToolsNet skapar en grund för prediktivt smart underhåll. Smart service säkerställer en hög tillförlitlighet i åtdragningssystemet och uppnås med dataanalys. Verktyg och arbetsstationer har inbyggd technologi som hjälper till att förutsäga behovet av underhåll på de enskilda verktygen baserat på deras exakta tillstånd.
Atlas Copcos verktyg är utformade för smart service – vilket möjliggör snabbt och enkelt underhåll och reparation. Serviceorganisationen arbetar med samma fokus, vilket möjliggör relevant och effektiv service. Produkternas serviceegenskaper och metoden med proaktiv service förlänger drifttiden i produktionen.
Om det sker ett produktionsstopp så kan felet snabbt spåras genom all data som finns tillgänglig. Dessutom kan relevanta åtgärder för att eliminera risker för ytterligare problem identifieras med dataanalysen.

Sammanfattningsvis
Det är möjligt att förbättra drifttiden genom att använda Smart Connected Assembly med smarta datadrivna tjänster, en helhetsmetod med stabila lösningar för prediktivt underhåll som eliminerar stilleståndstider.

Välkommen till Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly gör att Industry 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där teknologi är enkelt att använda och snabbt levererar värde.
Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Kundberättelse Fakttablad Video Pocket guide