Ökad drifttid

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Ökad drifttid

Att hålla sig till planer och leveranser är nyckelfaktorer för att upprätthålla en framgångsrik produktion. Det är viktigt för att säkra pågående produktion och förhindra oplanerade produktionsstopp. Det betyder att du redan har byggt upp processer och tagit bort flaskhalsar i din verksamhet men det fortfarande finns möjlighet att öka drifttiden. Med tanke på de extrema kostnaderna för driftstopp är påverkan från till synes små förbättringar hög.

Utmaningar

Den ökade komplexiteten av dina produkter tillsammans med mindre partier och kortare tid mellan produktion av enheter utgör utmaningar för ökad drifttid i produktionen. En tempominskning eller ett oväntat produktionsstopp är kostsamt. De direkta kostnaderna beräknas till, 3–6 000 euro per minut, men utgör ofta bara en mindre del. De dolda kostnaderna är svårare att förutsäga och är oftast mer betydande. Förutom kostnaden handlar det även om produktionsfokus. Genom att uppnå tillförlitlighet med en robust operativ produktionsprocess kan du frigöra tid för att fokusera på ständiga förbättringar.

Möjligheter

Genom att använda produktionsdata kan man identifiera risker vid monteringsband och proaktivt åtgärda dem innan ett problem uppstår. Ett nytt serviceprogram skapades i samband med att en av Atlas Copcos kunder analyserade produktionen. Detta datadrivna prediktiva program har minskat verktygens oplanerade driftstopp med 75 %.

Öka drifttiden med Smart Connected Assembly

Vi på Atlas Copco använder en heltäckande strategi. Drifttiden handlar inte bara om robusta verktyg. Det handlar om att hela processen stöds med konfiguration, programvara och utbildning. Samtidigt som vi fortsätter göra verktyg ännu mer robusta försöker vi hitta nya innovativa sätt att öka drifttiden genom att samla in data från monteringsband, arbetsstationer och verktyg. Risker för produktionsstopp identifieras och utformningen av monteringsbandet kan optimeras på förhand. Dessutom kan man undvika fel och slippa omarbeten med konkreta tekniker som produktionsanalys, karosspårningssystem och Pick-to-light, vilket minskar tiden som slösas i processen

Smart service
ToolsNet skapar en grund för prediktivt smart underhåll. Smart service säkrar hög tillförlitlighet i åtdragningssystemet och uppnås med dataanalys. Verktyg och arbetsplatser har inbyggda analysfunktioner som identifierar behovet för underhåll av enskilda verktyg utifrån deras exakta villkor.
Atlas Copco-verktyg har tagits fram för smarta tjänster som möjliggör snabbt och enkelt underhåll och snabb reparation. Serviceorganisationen arbetar med samma fokus som ger relevant och effektiv service. Produkternas servicemöjligheter och proaktiva tjänster förbättrar drifttiden i produktionen.
Om ett stopp skulle inträffa kan orsaken snabbt spåras med tillgängliga uppgifter. Dessutom identifierar dataanalysen relevanta åtgärder för att undanröja risker för ytterligare problem.

Slutsats
Det är möjligt att förbättra drifttiden med Smart Connected Assembly med smarta datadrivna tjänster, en heltäckande strategi och robusta lösningar som eliminerar driftsavbrott.

Med Smart Connected Assembly kan Industri 4.0 bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde.

Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0 – KLICKA NEDAN