Introduktion av nya produkter

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Introduktion av nya produkter

Snabbare och bättre monteringslinjer
När marknadens efterfrågan på nya produkter är så hög och när konkurrensen är så hård är din förmåga att anpassa och byta monteringslinje avgörande för att vara konkurrenskraftig. Nya produktionslinjer måste vara igång och med full kapacitet, snabbare än någonsin tidigare och utan att tappa fokus på kvalitet och kostnader. Det är ingen enkel uppgift att införa monteringslinjer i dagens tillverkningsindustri.

Utmaningar
Det tar både tid och resurser att göra alla nödvändiga ändringar. Fabriksgolvutrustning och arbetsstationer måste flyttas eller läggas till i produktionslinjen. Du måste omskola personalen och se till att kvaliteten hålls på toppnivå under processen. Dessutom måste du ha konstant kontroll och hålla jämna steg med produktionsmålen.
Du behöver ett system för att se till att dessa ändringar kan göras på ett tillförlitligt sätt och som gör att du alltid kan vara säker på att det blir rätt första gången så att åtgången av tid och resurser som krävs blir så låg som möjligt.

Möjligheter
Vi är i början av den fjärde industrirevolutionen. Enorma mängder data kan delas och samlas in av enheter och utrustning. Men hur kan utrustningens datainsamlings- och delningsfunktioner verkligen minska bördan som en ständigt föränderlig produktionslinje skapar?
Våra studier har funnit att införandet av Smart Connected Assembly i monteringslinjen kan påverka resultatet så att det går betydligt snabbare att introducera nya produkter och till en lägre kostnad, utan att det uppstår kvalitetsförluster. En kund minskade omställningskostnaderna med 57 procent. Allt detta samtidigt, med bibehållen kvalite, och det blev rätt första gången.

Introduktion av nya produkter med Smart Connected Assembly
Den idealiska monteringslinjen förenar snabba övergångstider med noggrann kvalitetssäkring och testning. Det krävs information och betydande planering för att göra det rätt. Datainsamlingen och planeringen baseras på fyra komponenter som tillsammans utgör produktionssystemet:
• Monteringslinjedata för optimering av hela linjen
• Arbetsstationsdata för hantering av funktionerna på en arbetsstation och skalbarhet
• Verktygskonfiguration som säkerställer att verktygen är korrekt konfigurerade
• Operatörsinformation som hjälper operatören att utföra jobbet
Virtuella stationer möjliggör testning, skalning och omställning av drift och processer. Varje virtuell station är förkonfigurerad med en styrlogik som stöder snabba och intuitiva förändringar och justeringar. Istället för att på nytt tilldela eller driftsätta ny maskinvara behöver du bara läsa in den nya konfigurationen.
Smart Connected Assembly ger operatören vägledning i arbetet, minskar behovet av utbildning och möjliggör ett snabbt införande av nya produkter samtidigt som kvalitet och produktionen är i fokus.
Sammanfattningsvis
Konstanta förändringar av produktionen är ett måste för att behålla konkurrenskraften. Nu mer än någonsin. Monteringslinjer för nya produkter av hög kvalitet måste introduceras snabbt, till lägsta möjliga kostnad. Med Smart Connected Assembly uppnår du alla dessa mål samtidigt som du maximerar kostnadseffektivitet, kvalitet och hastighet.
Välkommen till Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly gör att Industry 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där teknik är enkel att använda och snabbt levererar mervärde.
Läs mer om Smart Connected Assembly och Industry 4.0 – KLICKA NEDAN

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Kundberättelse Fakttablad Video Pocket guide