Minskad energiförbrukning

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Minskad energiförbrukning

Minskad energiförbrukning
Minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar är avgörande för alla hållbara verksamheter. Juridiska krav, konsumentmedvetenhet och fokus på lönsamhet är alla faktorer som gör att vi fokuserar på energianvändning i driftprocesser.

Utmaningar
En väsentlig minskning av energiförbrukningen är endast möjligt genom ett flertal initiativ. Dessa initiativ är viktiga inom alla områden, i varje steg av processen och i alla delar av verksamheten. I monteringslinjen kan förbättringar göras utan att ge avkall på produktivitet, kvalitet och drifttiden. Faktum är att en minskad energiförbrukning kan ge ditt företag fördelar

Möjligheter
Smart-anslutna enheter minskar avfall i alla delar av verksamheten: drift, produktion och tid. Avfall förbrukar energi, och den här energin kan bevaras genom fokus på minskning av avfall. När du använder elektriska verktyg förbrukas den mesta energin i standbyläget. Genom att använda en styrenhet som är ansluten till sex verktyg samtidigt, i stället för att varje verktyg har en egen enhet, kan denna förbrukning minskas dramatiskt och energikostnaderna i standbyläge kan minskas med 80 procent. Övergång från pneumatiska till elektriska verktyg har naturligtvis en ännu högre potential.

Minskad energiförbrukning med Smart Connected Assembly
Hemligheten för att uppnå en hållbar minskning av energiförbrukningen är att minimera energiförbrukningen genom hela monteringslinjen. Det här helhetssynsättet identifierar energiavfall i produktion, omarbetningar, standbyläge samt vid kvalitetsfel. En optimering av processen är därmed den bästa lösningen för en minimering av energiproduktionen
Atlas Copco Power Focus 6000 kan anslutas till upp till sex verktyg, vilket sparar energikostnader i standbyläge. Det kräver mindre kabelhantering och färre hårdvarukomponenter samt är miljövänligare. Samtidigt ökar Power Focus 6000 flexibiliteten och effektiviserar driften. Smart Connected Assembly optimerar produktionsprocessen, minimerar avfall och reducerar energianvändningen i produktionen

Sammanfattningsvis
Smart Connected Assembly ger dig ett kraftfullt verktyg för att minska energiförbrukningen och tar dig närmare de obegränsade möjligheter som digitalisering erbjuder.
Smart Connected Assembly erbjuder en infrastruktur som gör att intelligenta system kan skicka information på ett smidigt sätt, vilken kan användas för analys i framtiden. Dataanalys är ett effektivt verktyg som du kan använda för att skapa en effektiv monteringslinje. Allt detta minskar företagets energiförbrukning.

Välkommen till Smart Connected Assembly!
Smart Connected Assembly hjälper Industri 4.0 att bli verklighet. En verklighet där teknologi är enkelt att använda och snabbt levererar värde.
Läs mer om Smart Connected Assembly och Industri 4.0 – KLICKA NEDAN

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Kundberättelse Fakttablad Video Pocket guide