Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Säkerhetschecklista för arbete med slipmaskiner

Den här artikeln utgör en kort guide till säker användning av slipmaskiner.
Vi förstår vikten av en säker arbetsmiljö och hur utbildningen är det första steget till säker drift av maskiner.
Slipning är ett jobb som måste tas på allvar eftersom det kan utgöra ett hot mot vår hälsa. Utrustning som används på arbetet måste hanteras på rätt sätt, och själva slipningen måste behandlas med respekt. De krafter som involveras kan innebära fara om säkerhetsaspekterna förbises. Operatören ska alltid vara extra försiktig.

Här är en checklista som alla operatörer bör se över innan arbetet:


✔ Kontrollera verktygets fria hastighet, så att det inte roterar snabbare än det maximala varvtalet som anges på skivan
✔ Använd ett skivskydd vid slipning med slipskiva. Använd slipskiva med rätt mått, så att slipskivans rotationshastighet (varv/min) inte överskrids
✔ Kontrollera att slipskivan inte är sprucken eller skadad på annat sätt
✔ Kontrollera att rätt flänsar används, att de sitter fast ordentligt och att de är släta utan spår av grader
✔ Använd skyddskläder eller annan säkerhetsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, hjälmar, masker, osv.
✔ Testkör på en säker avskärmad yta, t.ex. under arbetsbänken
✔ Se till att verktygsunderhåll utförs regelbundet
✔ Konsultera alltid nationella och internationella standarder och föreskrifter gällande säkerhet

Kom ihåg att det alltid är bättre att förebygga än att bota. Du kan undvika olyckor i arbetet genom att vidta förebyggande åtgärder.

Slipa säkert!

Läs mer om slipning och säkerhetsåtgärder här.