Färre defekter

Smart Connected Assembly – 6 värdepelare

Färre fel

Färre fel
Den direkta kostnaden för problem med produktkvaliteten är betydande. Hantering av kvalitetsproblem medför också stora dolda kostnader. Dessutom är de långsiktiga konsekvenserna för att återställa förtroendet för varumärket enorma. Att upprätthålla kvalitet kommer alltid att vara en viktig del av produktionslinjen. Utöver detta måste du vara snabbare och mer anpassningsbar vid mindre satser när du hanterar mer komplexa produkter.

Utmaningar
Den ökade komplexiteten hos dina produkter tillsammans med mindre satser och kortare takttider skapar ytterligare utmaningar för kvalitetssäkring i produktionen. Produktionssystemet ska se till att ingen produkt lämnar anläggningen utan att uppfylla kvalitetskraven. Kostnaderna för testning, verifiering och omarbetning är ofta signifikanta. I stället måste du minimera omarbetningsmoment i produktionen genom att skapa en kvalitetssäker men ändå flexibel produktion. Men det är svårt att uppnå och ännu svårare att upprätthålla.

Möjligheter
Kvalitet har högsta prioritet vid förändringar, installationer och diskussioner på Atlas Copco. Vi söker ständigt efter nya sätt att minska kvalitetskostnader genom ny teknik.
En av våra kunder sänkte antalet omarbetningar med 15 procent genom att tillämpa Atlas Copcos Pick-to-Light-lösning. Lösningen säkerställer att operatörer kontinuerligt kan välja rätt delar och därmed undvika defekta produktsatser.
Konceptet smart-anslutna enheter är skapat för kvalitetshantering i Industri 4.0.-anda.

Färre fel med smart-anslutna enheter
Defekter kan orsakas av konstruktionsfel, processdesign, verktyg, operatörer, komponenter, bristfällig utbildning och av flera andra skäl. För att framgångsrikt kunna hantera kvalitetsproblem måste du snabbt och noggrant identifiera orsaken till felet i systemet. Genom att analysera kan du minska och till och med eliminera kvalitetskostnader i produktionen. För att förstå den grundläggande orsaken behövs ett systemperspektiv. Smart-anslutna enheter erbjuder precis det. Alla komponenter i produktionen är alla integrerade i ett system. Produktionslinjer, arbetsstationer, verktyg och operatörer bildar tillsammans ett system. Och ditt jobb är helt enkelt att identifiera orsaken, flaskhalsar och kvalitetsrisker.
Lösningen smart-anslutna enheter erbjuder ett stort utbud tekniker som gör det enklare att identifiera och minska defekter.
• Konfigurationshanteringsverktyg möjliggör återanvändning av kvalitetssäkrade konfigurationer
• Virtuell arbetsstation möjliggör kvalitetssäkrad skalning utan ny maskinvara
• Operatörsvägledning ger direkt återkoppling och hjälper operatörer med nya processer
• Produkter som Pick-to-light och TrueAngle för smart kvalitetshantering
Smart-anslutna enheter ger dig möjlighet att analysera processen och hitta orsaken samtidigt som du får mervärde på flera olika nivåer

Resultatet
Lösningen smart-anslutna enheter minskar inte bara risken för defekter under produktion, den gör också att du snabbare kan hitta grundorsaken till problem.

Välkommen till smart-anslutna enheter!
Smart-anslutna enheter gör att Industry 4.0 kan bli verklighet. En verklighet där teknik är enkel att använda och snabbt levererar mervärde.
Läs mer om smart-anslutna enheter och Industry 4.0 – KLICKA NEDAN

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Kundberättelse Fakttablad Video Pocket guide