Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
vom Kunde: Miriam Lerner, Ronny Leonhardt

Förslutningsapplicering i karosseri

Läs mer om vår strukturella limning, plåtfalslimning och våra anti-fladderlösningar för råkaross

Kontakta våra experter

Utmaningar vid förslutningsappliceringar:

Produktion av förslutningsdelar (dörrar, motorhuv, baklucka, stänkskärmar) är ett separat processteg inom produktionslinjer för råkarosser. En av de mest krävande förbindningsuppgifterna här, är plåtfalsningsprocessen.

Strukturell limning

Optimeringen av karossen för styvhet och krocksäkerhet kallas strukturell limning. I karosseriet används lim med hög viskositet för att uppnå säkra och tillförlitliga förbindningar. Läs mer och ta reda på vilka SCA-appliceringar som erbjuds för strukturell limning av råkarosser.

Strängapplicering

Strängapplicering för strukturell limning

Strängapplicering för strukturell limning

En standardsträng är en lösning för att få enastående styrka och styvhet med epoxibaserade lim i nästan varje processteg för råkarosser. Limmet mellan den inre och yttre panelen uppfyller inte bara en strukturell funktion, det förhindrar även korrosion vilket är särskilt viktigt vid produktion av alla förslutningsdelar.


Plåtfalslimning

Falsning är en mekanisk typ av förbindning för sammanfogning av inre och yttre paneler såsom dörrar, huvar, motorhuvar eller bakluckor. Falsning är även en viktig metod vid montering av soltak. För att öka krocksäkerheten och förhindra korrosion måste mellanrummet mellan de falsade plåtarna noggrant fyllas med höghållfast lim.

Spiralapplicering

SCA bead and Swirl BIW apllications

Sträng- och spiralapplicering i jämförelse

Spiralappliceringstekniken för plåtfalslimning av råkarosser får allt större uppmärksamhet. Anledningen till denna ökade uppmärksamhet är dess förmåga att erbjuda utmärkt materialfördelning och en mer tillförlitlig process. Hanteringen av en strängapplicering, särskilt vid förslutningar, kan bli ganska svår när delarna har en komplex geometri. Därför blir spiraltekniken och dess flexibilitet mer och mer populär inom fordonsindustrin. Läs mer i produktbroschyren nedan om vår E-Swirl 2 AdX BIW och lär känna vår allra senaste produkt.

Strängapplicering

En traditionell sträng är fortfarande den mest etablerade typen av applicering vid plåtfalslimning. Dess snabba och tillförlitliga hantering är dess främsta fördel. Men när geometrierna är komplexa kan strängappliceringen ibland bli något av en utmaning. Våra experter är mer än villiga att hjälpa dig att hitta rätt typ av applicering, skräddarsydd utifrån dina behov.

Läs mer om plåtfalslimning:

Anti-fladderappliceringar

Dörrar, huvar och bakluckor består ofta av flera delar som måste sammanfogas elastiskt för att minska känsligheten för vibrationer och ljud när bilen används. Dessa anti-fladderappliceringar brukar göras i jämna strängar eller som utspridda punkter.

Flerpunktsapplicering

Flerpunktsapplicering och applicering i flera riktningar liknar ofta varandra

Flerpunktsapplicering och applicering i flera riktningar liknar ofta varandra

Flerpunktsappliceringen fungerar som dämpare och ett skyddande mellanlägg mellan inre och yttre delar. Våra doseringssystem kan applicera upp till 36 punkter per doseringsutrustning. En vanlig systemlayout består av 8 till 10 doseringsverktyg. Om du vill veta mer om våra anti-fladderlösningar med flerpunktsapplicering, tveka inte att ta kontakt med oss.


Applicering i flera riktningar

Anti-fladderapplicering

Anti-fladderapplicering

Vid valet av anti-fladderappliceringar för huvar vill kunder ibland använda strängapplicering i flera riktningar för att uppnå ett liknande resultat som med flerpunktsapplicering. Jämfört med flerpunktsapplicering används strängapplicering i flera riktningar ofta för låga volymer med långa cykeltider. Doseringssystemet är monterat på en särskild axel och hanteras via limmets systemstyrning. Detta är en populär lösning eftersom det minskar robotens cykeltid.

Fler tillämpningar för karosseri: