Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Cosmetic Sealing Paint Shop, Miniflat-Stream, Borster, Applikator und Riesenfasspumpe, von SCA: Johanna Quintus

Kosmetiska tätningsappliceringar

Läs mer om våra högkvalitativa kosmetiska tätningsappliceringar för lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar vid kosmetisk tätning

I en bilkonstruktion finns komplexa geometrier med många ytveck där täta packningar är avgörande för att förhindra korrosion. Områden där kosmetisk tätning används som dörrar, bagagerum och motorhuvar, bakre avrinningar, taksprång och bakljus är ofta svåra att nå med precision. För att uppfylla dessa höga krav på funktion, kvalitet och estetik erbjuder Atlas Copcos SCA-produktserie olika tekniker för applicering av kosmetiska strängar. Att välja rätt appliceringsteknik avgörs av karossgeometrin och kundens krav. Munstyckets utformning spelar en viktig roll och måste anpassas till bilen design och robotens rörelser. Vi tillhandahåller anpassade munstycken för varje krav, t.ex. särskilda krok- eller L-former.

Plant miniflöde

Applicering av plant miniflöde

Applicering av plant miniflöde

Plant miniflöde är en lågtrycksapplicering med hög precision i materialflödet och exakt materialdistribution. Som med alla appliceringar med plana flöden avgörs stränggeometrin av munstycksöppningens bredd och längd. Våra lösningar för plant miniflöde ger dig en mycket exakt applicering. Resultatet är en jämn yta för utmärkta estetiskt utseende. Det gör tekniken till det givna valet för applicering vid frekvent plåtfalstätning på dörrar.

Jetflöde

Kosmetisk tätning med jetflödesapplicering

Jetflödesapplicering

Jetflödesapplicering är särskilt lämplig vid estetiskt krävande förbindningstätning som på bakluckor, taksprång och bakljus. Denna flödesteknik är lämplig för höga robothastigheter samtidigt som den säkerställer en hög ytkvalitet. Verktygets symmetri innebär att munstyckets orientering är fri. Det förenklar programmeringen av roboten även vid utmanande geometrier. Urvalet av munstycken med olika former och öppningar gör att jetflöde kan anpassas för många olika tätningsområden.

Extrudering

Kosmetisk kantskyddstätning

Kantapplicering

Extrudering är en lågtrycksapplicering som kräver kort appliceringsavstånd. Speciella U-formade munstycken kan med precision applicera en sträng på panelkanter (kantskyddstätning) som förhindrar korrosion på sektioner som inte zinkbelagda. Processen används i utsatta områden såsom hjulhus. Våra särskilda elastiska munstycken kompenserar för avvikelser i robotens rörelser och komponenternas toleranser. De medger också konstant robothastighet med en viss strängform.

Läs mer om kosmetisk tätning:

Fler appliceringar för lackverkstäder: