Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Tätning av interiörförbindningar på lackverkstäder

Läs mer om våra innovativa lösningar för tätning av interiörförbindningar på lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar vid tätning av inre förbindningar

När det gäller tätning av interiörförbindningar är åtkomsten en stor utmaning. Appliceringsstället måste oftast nås genom rutöppningarna. Samtidigt måste robotens hastighet vara någorlunda hög för att hålla cykeltiderna nere. Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder olika tätningslösningar med höggradig flexibilitet och processtillförlitlighet för att uppfylla dessa krav.

Plant flöde

Applicering av plant flöde

Applicering av plant flöde

Limapplicering med plant flöde passar perfekt för tätning av interiörförbindningar. Appliceringen kan hantera PVC med höga materialflöden vid låga cykeltider. Appliceringens jämna materialdistribution och kontur säkerställer kvaliteten och eliminerar omfattande omarbetningar. Med ett brett utbud av munstycken kan tätning med plant flöde anpassas och ge mycket hög flexibilitet.


E-Swirl

E-Swirl-applicering för tätning av förbindningar i lackverkstäder

E-Swirl-applicering

Den karakteristiska strängprofilen i E-Swirl-appliceringar förbättrar påtagligt processens tillförlitlighet. E-Swirl appliceras i ett roterande symmetriskt mönster som ger jämn fördelning av material med skarpa konturer. Fördelarna med denna appliceringsmetod blir uppenbara när den används i trånga radier och områden som är svåra att komma åt. Med E-Swirl kan tillverkare hantera även komplicerade komponentgeometrier med hög precision.


Fler appliceringar för lackverkstäder: