Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Flatstream-Applikation für die Bond Expo

Ljuddämpning för lackverkstäder

Läs mer om våra ljuddämpningsappliceringar (LASD) för lackverkstäder

Kontakta våra experter

Utmaningar inom ljuddämpning

För att minska bullernivåerna och därmed öka förarnas och passagerarnas komfort används ofta flytande ljuddämpningsmaterial (LASD) på golvpanelerna. Dessa material kan vara utmanande, särskilt när de appliceras i höga volymer och flöden. Robusta systemkomponenter är avgörande. Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder högkvalitativa och effektiva dispenseringssystem för LASD-applicering i lackverkstäder. Beroende på kundernas krav och materialens egenskaper kan vi leverera olika applicerings- och systemkonfigurationer.

Plant flöde

Sound dampening Application LASD from SCA

Applicering av plant flöde

Plant flöde är en lågtrycksapplicering som vanligen används för LASD. Strängens storlek och form definieras med munstycket geometri. För LASD används ett munstycke med bred skåra som ger breda strängar och jämn materialfördelning samtidigt med höga flöden och korta cykeltider. Plant flöde är en mycket effektiv och flexibel appliceringsmetod för LASD. Det flytande materialet kan appliceras exakt där det behövs och i exakt rätt volym. På utsatta områden krävs mer ljuddämpande material. På områden med låga vibrationer kan man spara på material.


Applicering med multimunstycke (MOG)

Applicering med multimunstycke

Applicering med multimunstycke

Sprutning med en multimunstycksapplikator (MOG) är en enkel och effektiv lösning för applicering av LASD. Den används huvudsakligen för vattenbaserade akrylmaterial. Appliceringsbredden kan vara antingen 75 mm eller 150 mm. Inom denna bredd appliceras flera strängar parallellt. Stora volymer kan således processas på korta cykeltider. Samtidigt ger det särskilda strängmönstret en större appliceringsyta.

Fler appliceringar för lackverkstäder: