Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Spaltfyllnadsapplicering

Läs mer om våra dispenseringslösningar för spaltfyllning vid batterimontering

Kontakta våra experter

Utmaningar vid spaltfyllningsappliceringar:

Temperaturreglering är en viktig uppgift vid batteritillverkning. Högspänningsbattericeller måste hanteras inom ett specifikt temperaturintervall för att deras prestanda ska bevaras och överhettning undvikas. Därför används en värmeledande pasta. Men för att garantera full värmeledningsförmåga är det helt avgörande att resultatet är fritt från luftbubblor. Detta är en utmaning eftersom det flytande spaltfyllningsmaterial tillförs i stora volymer. Som om det inte vore nog, så är materialet även mycket slipande och kan snabbt slita ut utrustningen.

Våra lösningar för spaltfyllningstillämpningar:

Atlas Copcos SCA-produktserie erbjuder exakt doseringsteknik och systemkomponenter som är utformade för att hantera stora volymer av slipmaterial på en hög produktivitetsnivå. Vi säkerställer att materialet tillförs med stor precision och i ett optimerat mönster för att undvika luftfickor. Genom visuell 3D-skanning av batterifacket kan vi bestämma exakt den mängd material som behövs. Detta sparar dyra material. Vi kan omedelbart detektera dispenseringsfel i bredd, position och strängkontinuitet utan att lägga till cykeltid genom att använda in-line-system för kvalitetsövervakning. Detta sänker dina kvalitetskostnader.

Fördelar:

Luftbubbelfritt resultat

Säkerställer full kontakt och konduktivitet med exakt mätningsteknik

Drifttid

Hantering av höga flöden och volymer med mycket tåliga komponenter

In-line-kvalitetskontroll

Upptäcker omedelbart dispenseringsfel och sänker dina kvalitetskostnader

Mer information om våra produkter och tjänster:

Fler sammanfogningslösningar för elfordon: