Felhantering i montering

Effektiva programvarulösningar, maskinvara och tillbehör för dig närmare felfri montering. Vill du läsa mer om det? 


Kontakta våra specialister på felhanteringslösningar

Produktionssystemen blir allt mer komplicerade och produktionskritiskt arbete beror på stabil programvara och tillförlitlig maskinvara.
Felhanteringslösningar kombinerar programvara och maskinvara och skapar en fullständigt integrerad monteringsstation för att undvika kostsamma omarbetningar, öka produktiviteten och säkerställa produktionskvaliteten.
Våra lösningar är modulariserade: gränssnitt öppnas för att tillåta integration med tredjepartssystem, och den kommunikationen bygger på att standardteknik och protokoll utbyter data och information nästan i realtid.
En integrerad monteringsstation är normalt försedd med vägledning för operatören och program för insamling och analys (Single Quality Solution), som kommunicerar via öppet protokoll och lätt kan anslutas till en styrenhet för åtdragning (PowerFocus 6000, med I/O-kabel) och monteringsverktyg (batteriverktyg med streckkod, t.ex. STB), processövervakande programvara (ToolsNet 8) samt industridator (HLTQ), hylsväljare och ljusfyr.