Systemet K-Flow för fastsättning med friktionsborrning

Systemet K-Flow

Vi erbjuder en komplett lösning för fastsättning med friktionsborrning. Läs mer om vårt system och dess komponenter

Kontakta våra experter

Förbandsverktyget i K-Flow

Det kraftfulla förbandsverktyget i K-Flow är systemets hjärta. Det är monterat på robotflänsen och kan bearbeta M4-, M5- och M6-fästelement med hög rotationshastighet och processkraft. Tack vare de två oberoende momenten (nedhållningsmoment och huvudmoment) blir cykeltiderna mycket korta. Beroende på reservdelarnas tillgänglighet finns tre olika verktygsgeometrier tillgängliga.

Systemstyrning i K-Flow

Styrenheten i K-Flow styr förbandsverktyget och matningsenheten. Vår programvara gör det enklare att programmera, övervaka, analysera och dokumentera friktionsborrningsprocesserna. Särskilda guider gör det lätt för operatören att hantera även komplexa tillämpningar, och det inbyggda backupsystemet sparar dina data. Lösningen är enkel att integrera i kundens nätverk och kan manövreras via den integrerade pekskärmen, en bärbar dator eller en pekplatta, eller en stationär dator på anläggningen. Processparametrar kan enkelt importeras från Excel. Beroende på de olika fästelementen och delarnas geometri går det att skapa fler än 500 olika fastsättningsprogram.

Matningsenhet

Matningsenheten är avgörande om K-Flow ska kunna vara i drift utan avbrott. Mataren sorterar och separerar lösa fästelement och skickar det som efterfrågas till förbandsverktyget. Eftersom fästelementen matas med huvudet först är risken för skador på dessa liten. Systemet med inbyggd behållare är lätt att underhålla.

En typisk systemlayout för fastsättning med friktionsborrning:

Mer information om våra produkter och tjänster: