Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Tunga lastbilar och bussar – smarta fabrikslösningar

Efter många års utveckling har vi den kunskap och de smarta verktyg och system som kan ge dig ett försprång i den fjärde industriella revolutionen.

Vill du veta mer? Kontakta oss! Läs mer om Power Focus 6000 och Smart Connected Assembly

Omfamna framtiden

Tillverkar du tunga lastbilar eller bussar? Skydda lönsamheten på den konkurrensutsatta marknaden genom att framtidssäkra din verksamhet. Atlas Copco erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster som stöder visionen om Industri 4.0. Vi kan vara din guide i den nya digitala miljön. Våra produkter är anslutna, flexibla och bygger på den senaste tekniken. Vi ger våra kunder service via ett särskilt globalt nätverk i syfte att tillhandahålla ett komplett erbjudande för flexibel produktivitet med högsta kvalitetsstandard

Flera produktvarianter

Kravet på anpassning av kundens slutprodukter ökar. Visionen inom Industri 4.0 är att ha samma kostnad för en eller flera miljoner producerade enheter. Detta kräver helt nya nivåer av flexibilitet i produktionen

Systemkomplexitet

Produktionssystemen blir mer komplexa med fler och fler produktionskritiska applikationer kopplade till nätverkssystem. Vikten av att hantera konfiguration, programvara och åtkomstkontroll blir avgörande för att bibehålla kvalitetskontrollen och drifttiden i produktionen

Mänskliga faktorn

Mänskliga faktorer spelar en viktig roll för framtiden. Monteringsoperatörer måste kunna anpassa sig till ny teknik för att kunna utnyttja potentialen fullt ut. Systemen måste därmed vara användarvänliga och den stora mängd data som skapas under monteringsprocessen måste bearbetas så att den viktigaste informationen visas för operatören

Hållbarhet

Fokus på hållbarhet kommer att öka till en ny nivå med anläggningar som drivs av vind- och solkraft. Miljömedvetenheten kommer att öka och bestämmelser måste följas globalt

Atlas Copco – Sex värdepelare

Med Smart Connected Assembly kan den fjärde industriella revolutionen bli verklighet – en verklighet där tekniken är enkel att använda och snabbt ger värde. Läs mer om Atlas Copcos sex värdepelare i nedanstående kategorier