Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Vi har kunskapen som krävs för att ge dig råd och lösningar som ger dig ett försprång

Frågor? Kontakta oss! Läs mer om Power Focus 6000 och Smart Connected Assembly

Vi har lösningarna

Vi vet att du vill göra din produktion smidigare och mer flexibel på en konkurrensutsatt marknad och vill minska antalet steg som krävs för att bygga en lastbil eller buss. För maximal lönsamhet behöver du också kunna producera flera modellvarianter i en produktionslinje – samtidigt som du måste leverera högsta kvalitet och minska behovet av omarbetningar eller garantikostnader. Dessutom behövs en kombination av ny sammanfogningsteknik för att hantera kompositmaterial och nya komponenter för lätta elektriska fordon.

Smart Connected Assembly

industri 4.0 terrängfordon jordbrukstransporter kina
Smart Connected Assembly är Atlas Copcos egen version av Industri 4.0 i praktiken. Den skapar ett unikt värde genom att koppla ihop dina monteringsrelaterade processer. Monteringslösningar är nätverksanslutna till varandra och integrerade i produktionsnätverket. Smart Connected Assembly är enkelt att arbeta med och ger snabbt värde.


Lär dig mer om de sex värdepelarna – Smart Connected Assembly

Spårbara elektriska verktyg

Tillverkare av lastbilar och bussar byter allt oftare till Atlas Copcos elektriska verktyg, vilka stöder flera konfigurationer per verktyg. Det snabbar upp produktionen och ökar deras kapacitet att producera fler än en modellvariant i samma produktionslinje. Ett mycket exakt elektriskt verktyg med momentgivare kan ersätta flera tryckluftsverktyg och klicknycklar, vilket minskar servicekostnaderna och ger en renare, spårbar produktion

Hybridsammanfogning för elektrifiering och lätt vikt

Atlas Copcos monteringsalternativ omfattar konventionella åtdragningssystem som kompletteras av system för limning, nitning och friktionsborrning (för borrning i lätta kompositmaterial). Vi arbetar för närvarande med kunder och partner för att utveckla automatiserade produktionssekvenser för tillverkning av de nya komponenter som behövs för elektriska fordon, t.ex. batterier och bränsleceller. Komponenterna kommer att produceras i flexibla automatiserade stationer där två eller fler sammanfogningsprocesser kombineras

Minimera energikostnader

Genom att använda Atlas Copcos elektriska verktyg i stället för tryckluftsverktyg minimerar du anläggningens energikostnader och bidrar till att minska kostnaderna för underhåll av produktionsutrustning. Genom att minska koldioxidutsläppen blir din produktion mer miljömässigt hållbar

Bra ergonomi för verktyg, arbetsstationer och anläggningar

Att minska operatörens stress och frånvaro på grund av sjukdom är en viktig del i att öka produktiviteten och Atlas Copco är ledande inom ergonomifältet. Arbetsstations- och verktygskonstruktion, buller, vibrationer, damm och olja i luften i anläggningen är samtliga nyckelfaktorer. Jämfört med tryckluftsverktyg är elektriska verktyg tystare med mindre vibrationer och det finns inga slangar på fabriksgolvet.

Läs våra fallstudier nedan

Lär dig mer om de värden vi ger våra kunder med våra verktyg med låg reaktionskraft

Datadrivna tjänster: Spara pengar, tid och reservdelar

Titta på vår video och lär dig mer om montering av hytt och ram