Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Produktionsutmaningar för lastbils- och busstillverkare

Kontakta våra experter!

Fler alternativa varianter av drivlinor kräver flexibilitet

Att integrera eldrivna lastbilar i en befintlig, konventionell produktionslina är en utmaning som kräver större flexibilitet och som ökar tillverkningsprocessens komplexitet. Att addera mer produktionsutrustning gör livet mer komplicerat för operatörerna och ökar stressen det innebär att välja rätt utrustning för olika lastbilsvarianter.

I en sådan situation riskerar operatörerna att välja fel verktyg, glömma skruvar eller dra åt med fel moment. Kvaliteten måste vara i fokus – stora kvalitetsproblem som medför återkallanden och onödigt höga garanti- eller reparationskostnader har en negativ inverkan på företagets rykte.

Kvaliteten påverkar varumärket

Ett starkt varumärke som är baserat på hög produktkvalitet förbättrar kundlojaliteten vilket resulterar i ökad försäljning och det förbättrar i sin tur företagets slutresultat. Följaktligen måste de kvalitetsrelaterade problemen identifieras under produktionsfasen med hjälp av ett intelligent produktionsutrustningssystem. Felaktigt monterade komponenter i en produktionslinje ökar omarbetningskostnaderna ju längre lastbilen rör sig längs linjen och ju senare problemet identifieras.

Att tillverka fler lastbilsvarianter på samma produktionslinje betyder även att linjens produktivitet måste öka samtidigt som en hög flexiblitets- och noggrannhetsnivå bibehålls

Ergonomin spelar en viktig roll

En bra arbetsstation, lämpliga verktyg och anläggningens ergonomi är viktiga faktorer i moderna produktionsmiljöer. I lokala lagstiftningar tillåts allt mindre buller från utrustning och verktygens vibrationsnivåer begränsas. Slagverktyg överför vibrationer till hand och arm som på lång sikt kan skada nerver, muskler och skelett vilket kan leda till att operatörerna får hälsoproblem. Att använda tunga klicknycklar kan resultera i muskelspänningar och problem i axlar och armar. Alla dessa faktorer ökar operatörernas stressnivå vilket kan orsaka kvalitetsproblem i de fordon som produceras.

Tryckluft är kostsamt

Att använda tryckluft som energikälla för produktionsutrustning såsom mutterdragare, är dyrt. Tryckluft produceras i elmotordrivna kompressorer och distribueras i luftledningar till installerade pneumatiska verktyg. Om produktionen utökas utan att ledningsnätet anpassas för den ökade förbrukningen kommer de verktyg som används i slutet av linjen inte att få korrekt dynamiskt arbetstryck på 6,3 bar varvid de förlorar sin noggrannhet.
Många anläggningar ökar helt enkelt det utgående lufttrycket över det optimala trycket på 7,3 bar på kompressorstationen vilket ökar kompressorernas elförbrukning. Nästan alla produktionsenheter har läckage på i genomsnitt upp till och över 30 % vilket ökar kostnader för el och indirekt resulterar i högre CO2-utsläpp. Omräknat i pengar kan förlusterna beräknas enligt en tumregel som visar att ett hål med 1 cm diameter orsakar en förlust på 10 000€ per år. Underhållskostnaderna för kompressorer och kompressormotorer ska läggas till den totala kostnaden för tryckluft och luftverktyg som drivs med fel lufttryck kräver mer underhåll vilket ökar underhållskostnaderna jämfört med elektriska verktyg