Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

9 anledningar för hemelektroniktillverkare att börja med Industry 4.0 och bli den smarta fabriken

Marknadens efterfrågan på smartphones, surfplattor och liknande konsumentprodukter ökar markant. Tiden är dyrbar när de flesta varumärken siktar på att släppa en eller ett par nya modeller varje år. Fabriker producerar dygnet runt för att tillgodose produktionsmålen och produktionslinorna omfördelas hela tiden för att introducera nya produkter. Problemet är att det finns lite tid att införa nya och smartare processer i fabrikerna – processer som kan underlätta genom att öka effektiviteten och skapa en konkurrensfördel med analys av tillverkningsdata. Vi på Atlas Copco är säkra på att hemelektronikbranschen drar stora fördelar av att skapa den smarta fabriken. Här är 9 anledningar varför:

1. Kvalitet

Smarta elektriska skruvdragare kan först och främst öka produktiviteten och minska kostnaderna tack vare optimerad åtdragning och minimerade produktionsstopp. Optimerad åtdragning möjliggör förbättrad kvalité för slutprodukten.

2. Spårbarhet

Inom den svenska industrin lagras allt större mängder tillverkningsdata i maskiner och verktyg. Genom att inte koppla samman produktionsutrustning och på övergripande nivå analysera och omvandla data till användbar information går många industriföretag miste om möjligheterna att sänka kostnader, optimera produktionen och få ett mer förutseende underhåll. Brist på förståelse och kompetens, men också avsaknad av rätt teknik för sammankoppling, är några skäl till att tillverkningsdata blir kvar som isolerade och outnyttjade informationsöar på produktionsgolven. Smarta uppkopplade verktyg möjliggör analys av åtdragningsdata som i sin tur kan visualisera problem som tidigare inte uppdagats eller synliggjorts.

3. Effektiva stationer

Genom att använda den tillverkningsdata som finns tillgänglig kommer industrin kunna gå från en reaktiv till en mer förutseende tillverkning som ökar lönsamheten och produktiviteten samt reducerar kostnaderna. Datahantering och dataanalys blir nyckeln till produktionsoptimering, ett proaktivt underhåll, bättre support och mer heltäckande beslutsstöd. Ett effektivt utnyttjande av tillverkningsdata ger också stabilare tillverkningsprocesser med färre störningar och produktionsstopp vilket frigör tid för ett större fokus och ett ökat engagemang för kontinuerliga förbättringar.

4. Lägre arbetsrelaterade kostnader

MicroTorque-verktyg är smarta elektriska skruvdragare som är både uppkopplade och ergonomiska. Den fysiska ansträngningen blir mindre och den insamlade informationen hjälper dig att ytterligare optimera arbetet för varje individ. Dyra arbetsrelaterade skador kan minskas.

5. Sekretess

Sekretess är en viktig fråga för hemelektroniksektorn där det finns höga krav och förväntningar från marknaden. Säkra nätverk och krypterade dataflöden är parametrar som behövs för att säkerställa förtroende och tillförlitlighet i en digitaliserad fabriksmiljö som bygger på industri 4.0.

6. Tidsbesparing

Med spårbarhet för tillverkningsdata går det att se exakt vilken operatör som har arbetat med en viss skruv där felet uppstod. Det går också att veta vilket verktyg som användes samt vilken vinkel och vilket vridmoment som installerades i förbandet. Med tillgång till åtdragningsdata optimeras felsökning och gissningar elminieras. I många fall går det även att använda automatiserad felkorrigering.

7. Automatiserat beslutsfattande

Utvecklingen av artificiell intelligens, automatisering och robotar är explosionsartad inom montering och tillverkning i många branscher. När uppkopplad utrustning och datainsamlingsverktyg redan finns på plats blir övergången enkel. Automatiserat beslutsfattande möjliggörs. Att verktyget kan kompensera för variationer av komponenter är redan verklighet och utgör ett av många viktiga steg mot en smart montering och Industri 4.0.

8. Färre utbildningstimmar

Vårt UX-team ser till att våra produkter och mjukvaror är intuitiva och användarvänliga.

9. Service

Industri 4.0 revolutionerar även service och underhåll. Industri 4.0 möjliggör förutseende underhåll och stabilare drift tack vare uppkopplade och smarta verktyg. Atlas Copco har en global serviceorganisation med dedikerade servicetekniker för att täcka vår kundbas.