Självstansande nit, blåsmatar- och magasinmatarsystem

Motorfordon, enkel sammanfogning av lätt bilkaross

Se våra fordonslösningar

Ökad effektivitet

Snabb, reproducerbar produktivitet och förbandskvalitet

Minskad total ägandekostnad

Robust system med de längsta perioderna mellan underhåll

Förbättrad användarupplevelse

Lätt att styra, övervaka och felsöka