Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kontrollera tillverkningsprocessen med felelimineringslösningar

Upptäck hur feleliminering ökar produktiviteten och minskar omarbetning med mer än 80 %!

Kontakta våra experter

Förhindra, identifiera eller korrigera monteringsfel:
Ta reda på hur du kan förbättra din produktkvalitet med en nollfelsstrategi

Med Industri 4.0 kommer snabba förändringar och nya utmaningar. Med vårt Smart Connected Assembly-koncept som kombinerar programvara, maskinvara, smarta verktyg och tillbehör sköter du processtyrningen i komplexa produktionssystem, ökar drifttiden i produktionskritiska operationer och höjer produktkvaliteten. Få fullständig spårbarhet i produktens hela byggprocess, vilket även inkluderar ombearbetning och reparation!

Rätt första gången

Stegvisa visuella anvisningar för operatören samt kontroll av delar och verktyg för att minimera defekter, omarbetningar och undvika skadade delar eller spill.


Ökad produktivitet

Lägre produktionskostnader och förbättrad produktivitet. Anslut upp till 10 stationer, inklusive kontroll före stationen och omarbetning, utan serverinstallation. Spara tid genom att använda vårt centraliserade konfigurations- och tjänsteerbjudande med fullständig support från installation till långsiktig service på plats och dygnet runt-support

Digitalisering och konsoliderad datainsamling

Spårbarheten för alla monteringsåtgärder innefattar även missade eller felaktiga uppgifter från alla stationer, delar och produkter. Full översikt och en utmärkt förberedelse för omarbetnings- eller reparationsstationen för att undvika att defekta produkter lämnar fabriken.

Känner du till de 5 främsta felelimineringsteknikerna för att uppnå rätt kvalitet direkt i din tillverkningsanläggning?

Enligt en nyligen genomförd studie står mänskliga fel för enastående 23 % av antalet oplanerade driftstopp inom tillverkningen. Dessa misstag, och resulterande fel, är en stor orsak till kvalitetsproblem och oplanerade driftavbrott inom tillverkning. Feleliminering, vilket även kallas för Poka-Yoke, är en japansk ideologi som beskriver en metod som används för att upptäcka och förhindra misstag som orsakar fel. Läs hela berättelsen om de 5 främsta felelimineringsteknikerna här.


Läs om hur omfattande programvarulösningar för feleliminering driver kvalitet, processernas tillförlitlighet, öppenhet och produktsäkerhet

Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminerar misstag i produktmonteringen oavsett om du börjar med en enda station, en produktionscell eller om du vill hantera processen i din monteringslinje. Upp till 10 kanaler kan anslutas, även olika produkter eller varianter av produkter. SQS3 garanterar produktkvalitet, processernas tillförlitlighet och öppenhet samt produktsäkerhet vid varje monteringsstation. Den vägleder dina operatörer genom monteringsprocessen och lämnar inget utrymme för misstag eller förbiseende. Med den nya modulen ToolsNet Rework kan du också få kontroll över din omarbetnings- och reparationsprocesser. Våra vitböcker om feleliminering och kvalitetssäkring ger dig en djupare inblick i hur du optimerar dina processer inom industriell montering.

Anmärkningsvärda framgångsberättelser med en stark inverkan på avkastningen på investeringar
För ett sätestillverkningsföretag ger implementeringen av funktioner för feleliminering i deras produktionslinje nu årliga besparingar på 1 miljoner dollar – vilket inte räknar med den ökade kundnöjdheten tack vare att man uppnår "rätt kvalitet direkt".
Varför är det så?
Monteringsprocesser i industriell produktion, särskilt i bilindustrin, blir mer och mer komplexa: ett stort antal varianter, delar, verktyg, monteringssteg och ofta säkerhetskritiska åtdragningar. Hög press på operatörerna som orsakas av korta cykler gör dessa processer ännu mer komplexa. Ladda ner vår översikt av fallstudier för att se värdet i funktioner för feleliminering i monteringsprocesser.

Central hantering av arbetsstationer

Organiserar SQS3-funktioner för alla arbetsstationer på hela verkstadsgolvet från ett enda, enkelt konfigurationsgränssnitt.

Verktygslås

Aktiverar och avaktiverar DC-verktyg och nycklar via styrenheten. Använd automatiskt val av program eller jobb.

Visuell vägledning för operatören

Steg-för-steg-vägledning för operatören garanterar att allt utförs rätt första gången, varje gång.

Digital I/O-kapacitet

Möjliggör enkel anslutning av externa I/O-enheter, vilket eliminerar behovet av ett PLC-system.

Grundläggande pick-to-light/pick-by-light

Vägleder operatören visuellt vid plockning av delar från fack baserat på digitala I/O-funktioner.

Kontroll av användaråtkomst

Förhindrar obehörig systemåtkomst med hjälp av användarroller och behörigheter.

Verifiering och dokumentation av delar

Identifierar artiklar med hjälp av serienummer eller produkt-ID för att säkerställa att rätt delar används för att bygga en produkt.

Omarbetning av produkter

Identifiering av fel i produktionsprocessen och automatisk vägledning genom reparationsprocessen vid särskilda omarbetningsstationer.

Konsoliderad datainsamling

Spårbarhet för alla monteringsåtgärder (moment, delar, digitala I/O, manuell bekräftelse) och misslyckade uppgifter från alla stationer och alla produkter.
Enkel och bekväm åtkomst till insamlade data via webbgränssnittet.

Så minskar du driftstopp och omarbetning genom feleliminering av monteringsprocessen

Lära dig att styra monteringsprocessen för att minska driftavbrott och frekvent omarbetning.
Atlas Copcos programvara för feleliminering ”Scalable Quality Solution 3” guidar dina arbetare visuellt genom rätt sekvens. Säkerställa spårbarhet och upptäcka riskabla avvikelser, lagra alla resultat centralt och förbättra din produktkvalitet med en strategi för noll fel.

Upptäck hur du kan minska driftstopp och omarbetning!

Loading...

Få kontroll över din omarbetnings- och reparationsprocesser!

Upptäck hur du får kontroll och spårbarhet över omarbetning och reparation i monteringsprocesser för att ta felelimineringen till en högre nivå.
ToolsNet Rework hämtar åtdragningsdata från monteringslinjen och utvärderar sedan resultaten och påpekar fel eller steg som saknas i en produkt. Programmet vägleder operatörer genom reparation eller omarbetning och data lagras centralt.
ToolsNet Rework integreras sömlöst i befintliga miljöer. Inga förändringar av processer eller produktionsutrustning krävs, vilket ger enkel och riskfri implementering i processen. Omarbetningsuppgift kan även genomföras med en manuell klicknyckel.

Upptäck hur du kontrollerar omarbetning och reparation!

Loading...

Färre defekter – Smart Connected Assembly

Defekter kan orsakas av flera orsaker var som helst i en produktionslinje och det är mycket viktigt att snabbt kunna identifiera grundorsaken till ett problem. Ett systemperspektiv behövs för att gå till botten med ett problem. Med Smart Connected Assembly får du precis det. Läs mer om hur den här lösningen kan hjälpa dig!

Loading...

Scalable Quality Solution 3 – programvaran för feleliminering

Processtyrning och förebyggande av fel är avgörande i dagens komplexa monteringsprocesser för att säkerställa högsta produktkvalitet och minimera omarbetning eller linjestopp. Med vår programvara för feleliminering ”Scalable Quality Solution 3” får du stegvis vägledning för medarbetarna så att de kan garantera att rätt del, bult, verktyg och processteg används. Du samlar också in och analyserar dina monteringsdata.

Loading...