Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Kontrollera tillverkningsprocessen med felelimineringslösningar

Upptäck hur feleliminering ökar produktiviteten och minskar omarbetning med mer än 80 %!

Förhindra, identifiera eller korrigera monteringsfel:
Ta reda på hur du kan förbättra din produktkvalitet med en nollfelsstrategi

Med Industri 4.0 kommer snabba förändringar och nya utmaningar. Med vårt Smart Connected Assembly-koncept som kombinerar programvara, maskinvara, smarta verktyg och tillbehör sköter du processtyrningen i komplexa produktionssystem, ökar drifttiden i produktionskritiska operationer och höjer produktkvaliteten. Få fullständig spårbarhet i produktens hela byggprocess, vilket även inkluderar ombearbetning och reparation!

Rätt första gången

Stegvisa visuella anvisningar för operatören samt kontroll av delar och verktyg för att minimera defekter, omarbetningar och undvika skadade delar eller spill.

Ökad produktivitet

Lägre produktionskostnader och förbättrad produktivitet. Anslut upp till 10 stationer, inklusive kontroll före stationen och omarbetning, utan serverinstallation. Spara tid genom att använda vårt centraliserade konfigurations- och tjänsteerbjudande med fullständig support från installation till långsiktig service på plats och dygnet runt-support

Digitalisering och konsoliderad datainsamling

Spårbarheten för alla monteringsåtgärder innefattar även missade eller felaktiga uppgifter från alla stationer, delar och produkter. Full översikt och en utmärkt förberedelse för omarbetnings- eller reparationsstationen för att undvika att defekta produkter lämnar fabriken.

Känner du till de 5 främsta felelimineringsteknikerna för att uppnå rätt kvalitet direkt i din tillverkningsanläggning?

Enligt en nyligen genomförd studie står mänskliga fel för enastående 23 % av antalet oplanerade driftstopp inom tillverkningen. Dessa misstag, och resulterande fel, är en stor orsak till kvalitetsproblem och oplanerade driftavbrott inom tillverkning. Feleliminering, vilket även kallas för Poka-Yoke, är en japansk ideologi som beskriver en metod som används för att upptäcka och förhindra misstag som orsakar fel. Läs hela berättelsen om de 5 främsta felelimineringsteknikerna här.


Läs om hur omfattande programvarulösningar för feleliminering driver kvalitet, processernas tillförlitlighet, öppenhet och produktsäkerhet

Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminerar misstag i produktmonteringen oavsett om du börjar med en enda station, en produktionscell eller om du vill hantera processen i din monteringslinje. Upp till 10 stationer kan anslutas, även olika produkter eller varianter av produkter. SQS3 garanterar produktkvalitet, processernas tillförlitlighet och öppenhet samt produktsäkerhet vid varje monteringsstation. Den vägleder dina operatörer genom monteringsprocessen och lämnar inget utrymme för misstag eller förbiseende. Vårt faktablad om feleliminering och kvalitetssäkring ger dig en djupare inblick i hur du optimerar dina processer inom industriell montering.

Anmärkningsvärda framgångsberättelser med en stark inverkan på avkastningen på investeringar
För ett sätestillverkningsföretag ger implementeringen av funktioner för feleliminering i deras produktionslinje nu årliga besparingar på 1 miljoner dollar – vilket inte räknar med den ökade kundnöjdheten tack vare att man uppnår "rätt kvalitet direkt".
Varför är det så?
Monteringsprocesser i industriell produktion, särskilt i bilindustrin, blir mer och mer komplexa: ett stort antal varianter, delar, verktyg, monteringssteg och ofta säkerhetskritiska åtdragningar. Hög press på operatörerna som orsakas av korta cykler gör dessa processer ännu mer komplexa. Ladda ner vår översikt av fallstudier för att se värdet i funktioner för feleliminering i monteringsprocesser.

From standalone station to complete shop floor solution
From standalone station to complete shopfloor: SQS3 the Scalable Quality Solution
From standalone station to complete shop floor solution

The Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminates errors in product assembly starting with a single station, production cell or managing a complete assembly line. Learn more in our detailed leaflet>>

 

The Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminates errors in product assembly starting with a single station, production cell or managing a complete assembly line. Learn more in our detailed leaflet>>

The Scalable Quality Solution 3 (SQS3) eliminates errors in product assembly starting with a single station, production cell or managing a complete assembly line. Learn more in our detailed leaflet>>

The functions of SQS3 - Scalable Quality Solution 3
The functions of SQS3 -  Scalable Quality Solution 3
The functions of SQS3 - Scalable Quality Solution 3

Learn how to combine smart tools, accessories and software to a complete error proofing concept. >>Download our leaflet for more information!

 

Learn how to combine smart tools, accessories and software to a complete error proofing concept. >>Download our leaflet for more information!

Learn how to combine smart tools, accessories and software to a complete error proofing concept. >>Download our leaflet for more information!

Central hantering av arbetsstationer

Organiserar SQS3-funktioner för alla arbetsstationer på hela verkstadsgolvet från ett enda, enkelt konfigurationsgränssnitt.

Verktygslås

Aktiverar och avaktiverar DC-verktyg och nycklar via styrenheten. Använd automatiskt val av program eller jobb.

Visuell vägledning för operatören

Steg-för-steg-vägledning för operatören garanterar att allt utförs rätt första gången, varje gång.

Digital I/O-kapacitet

Möjliggör enkel anslutning av externa I/O-enheter, vilket eliminerar behovet av ett PLC-system.

Grundläggande pick-to-light/pick-by-light

Vägleder operatören visuellt vid plockning av delar från fack baserat på digitala I/O-funktioner.

Kontroll av användaråtkomst

Förhindrar obehörig systemåtkomst med hjälp av användarroller och behörigheter.

Verifiering och dokumentation av delar

Identifierar artiklar med hjälp av serienummer eller produkt-ID för att säkerställa att rätt delar används för att bygga en produkt.

Omarbetning av produkter

Identifiering av fel i produktionsprocessen och automatisk vägledning genom reparationsprocessen vid särskilda omarbetningsstationer.

Konsoliderad datainsamling

Spårbarhet för alla monteringsåtgärder (moment, delar, digitala I/O, manuell bekräftelse) och misslyckade uppgifter från alla stationer och alla produkter.Enkel och bekväm åtkomst till insamlade data via webbgränssnittet.

Explore our range on process control and error proofing solutions
Check our port-folio on process control and error proofing
Explore our range on process control and error proofing solutions
Combining software and hardware products for a fully integrated assembly station you avoid costly rework, raise productivity and assure quality on your production line. Our common goal: Zero-defect-strategy.
 
Combining software and hardware products for a fully integrated assembly station you avoid costly rework, raise productivity and assure quality on your production line. Our common goal: Zero-defect-strategy.
Combining software and hardware products for a fully integrated assembly station you avoid costly rework, raise productivity and assure quality on your production line. Our common goal: Zero-defect-strategy.
Watch our video how to reduce rework and repair by error proofing your assembly!

Så minskar du driftstopp och omarbetning genom feleliminering av monteringsprocessen

Lära dig att styra monteringsprocessen för att minska driftavbrott och frekvent omarbetning.Atlas Copcos programvara för feleliminering ”Scalable Quality Solution 3” guidar dina arbetare visuellt genom rätt sekvens. Säkerställa spårbarhet och upptäcka riskabla avvikelser, lagra alla resultat centralt och förbättra din produktkvalitet med en strategi för noll fel.

Upptäck hur du kan minska driftstopp och omarbetning!

Loading...
Beställ vår Scalable Quality Solution 3
 Scalable Quality Solution 3 – Atlas Copcos programvara för feleliminering
Beställ vår Scalable Quality Solution 3
Upptäck alla licensalternativ för den omfattande kvalitetssäkringslösningen från fristående monteringsstationer till ett helt verkstadsgolv eller en företagslösning. Användarvänlig vägledning för operatörer, registrering av åtdragningsdata, spårbarhet och delverifiering för felhantering, produktreparation och prototypmontering.
 
Upptäck alla licensalternativ för den omfattande kvalitetssäkringslösningen från fristående monteringsstationer till ett helt verkstadsgolv eller en företagslösning. Användarvänlig vägledning för operatörer, registrering av åtdragningsdata, spårbarhet och delverifiering för felhantering, produktreparation och prototypmontering.
Upptäck alla licensalternativ för den omfattande kvalitetssäkringslösningen från fristående monteringsstationer till ett helt verkstadsgolv eller en företagslösning. Användarvänlig vägledning för operatörer, registrering av åtdragningsdata, spårbarhet och delverifiering för felhantering, produktreparation och prototypmontering.
Ladda ner vår broschyr om Scalable Quality Solution 3 (SQS3)
Ladda ner vår broschyr om Scalable Quality Solution 3 (SQS3)
 
Industrial PC
Industrial panel PC visualizes  workers their assembly tasks step-by-step
Industrial PC
Our Assembly Control Node (AC Node) convinces with its extreme robustness, compatibility, performance, flexibility and system stability and is the perfect solution to improve the productivity in an assembly line.
 
Our Assembly Control Node (AC Node) convinces with its extreme robustness, compatibility, performance, flexibility and system stability and is the perfect solution to improve the productivity in an assembly line.
Our Assembly Control Node (AC Node) convinces with its extreme robustness, compatibility, performance, flexibility and system stability and is the perfect solution to improve the productivity in an assembly line.

Check your needs on process control, quality assurance and error proofing.

Check your needs on process control, quality assurance and error proofing.

Download the criterias and assess your production. You prefer our support for an assessment? Contact our experts!

 

Download the criterias and assess your production. You prefer our support for an assessment? Contact our experts!

Ta reda på dina behov av processtyrning, kvalitetssäkring och feleliminering här >>

Ta reda på dina behov av processtyrning, kvalitetssäkring och feleliminering!
Ta reda på dina behov av processtyrning, kvalitetssäkring och feleliminering här >>

Ladda ner kriterierna och utvärdera din produktion. Föredrar du vårt stöd vid en utvärdering? Kontakta våra experter!
 
Ladda ner kriterierna och utvärdera din produktion. Föredrar du vårt stöd vid en utvärdering? Kontakta våra experter!
Ladda ner kriterierna och utvärdera din produktion. Föredrar du vårt stöd vid en utvärdering? Kontakta våra experter!
Ladda ned vårt whitepaper om feleliminering och kvalitetssäkring
Ladda ned vårt whitepaper om feleliminering och kvalitetssäkring
 
TechCover
TechCover
Software service-level agreements to maximize system uptime and performance improvements
 
Software service-level agreements to maximize system uptime and performance improvements
Watch the video on error proofing software solutions!

Scalable Quality Solution 3 – programvaran för feleliminering

Processtyrning och förebyggande av fel är avgörande i dagens komplexa monteringsprocesser för att säkerställa högsta produktkvalitet och minimera omarbetning eller linjestopp. Med vår programvara för feleliminering ”Scalable Quality Solution 3” får du stegvis vägledning för medarbetarna så att de kan garantera att rätt del, bult, verktyg och processteg används. Du samlar också in och analyserar dina monteringsdata.

Loading...
Order Smart Assembly Management System (Smart AMS)
Smart Assembly Management System Frontcover square
Order Smart Assembly Management System (Smart AMS)
Discover more about the Smart Assembly Management System and how it provides a centralized management of all tightening processes in your stations, lines or plants. Without the need for industrial PCs in each station Smart AMS is a cost efficient entry solution with several upgrade options.
 
Discover more about the Smart Assembly Management System and how it provides a centralized management of all tightening processes in your stations, lines or plants. Without the need for industrial PCs in each station Smart AMS is a cost efficient entry solution with several upgrade options.
Discover more about the Smart Assembly Management System and how it provides a centralized management of all tightening processes in your stations, lines or plants. Without the need for industrial PCs in each station Smart AMS is a cost efficient entry solution with several upgrade options.
Watch our video how to reduce defects

Färre defekter – Smart Connected Assembly

Defekter kan orsakas av flera orsaker var som helst i en produktionslinje och det är mycket viktigt att snabbt kunna identifiera grundorsaken till ett problem. Ett systemperspektiv behövs för att gå till botten med ett problem. Med Smart Connected Assembly får du precis det. Läs mer om hur den här lösningen kan hjälpa dig!

Loading...

Kontrollera tillverkningsprocessen med felelimineringslösningar

explainer icon