Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters

ToolsNet Rework: Få kontroll över dina reparations- eller omarbetningsprocesser

Upptäck hur lösningar för feleliminering och processtyrning inom din omarbetning kan bidra till att minska antalet relaterade återkallelser till noll.

Kontakta våra experter

ToolsNet Rework: Nära processtyrning kombinerar produktionsdata med feleliminering

ToolsNet Rework, som en modul i SQS3-programvaran med lösningar för feleliminering, bidrar till att uppnå noll fel i omarbetnings- eller reparationsprocesser, vilket förbättrar produktivitet och det förtroende dina kunder känner för dig. ToolsNet Rework driver - produktkvalitet - processtillförlitlighet och - öppenhet. Injicera ToolsNet Rework i din monteringsprocess vid kritiska skeden, t.ex. vid slutet av en monteringslinje eller innan du sätter i en produkts kärna i huset eller kåpa. När en produkt når ToolsNet Rework-inspektionen, skickar ToolsNet alla momentdata om produktens id och analyserar data för att hitta monteringsfel. I händelse av fel startar ToolsNet Rework om reparationsprocessen automatiskt, aktiverar verktygs- och åtdragningsparametrarna som krävs för jobbet och ger visuella instruktioner till operatören som reparerar produkten. Alla fästningar som gjorts under reparationsprocessen spåras och lagras i ToolsNet, vilket säkerställer spårbarhet till hela produktens konstruktionsprocess, inklusive reparationer av produkten.

Fullständig kontroll över reparations- eller omarbetningsprocessen

Kombinera ToolsNet 8 med ToolsNet Rework:
Du får en tydlig inblick och översikt från insamling och analys av produktionsuppgifter, vilket ger bättre produktkvalitet och mindre avbrott i produktionen. När det gäller omarbetning eller reparation får du full insyn i alla reparationssteg som ska utföras, vilket vägleder operatören och lagrar alla reparationsdata i ToolsNet för en fullständig dokumentation av processen.


Funktionerna i ToolsNet Rework

- Avmarkera analys av måldata/faktisk data av OK/NOK-resultatdata: Var finns felen? Vad gjordes korrekt? Vilket åtdragningssteg saknas?
- Kontroll av användaråtkomst: operatöridentifiering och auktorisering
- Användarvägledningen: Fullständiga stegvisa grafiska anvisningar säkerställer att alla reparationsstegen utför på rätt sätt med rätt verktyg och verktygsparametrar
- Konsoliderad datainsamling: Synkronisering av alla reparationer och data för fullständig spårbarhet


Fördelarna med ToolsNet Rework

- Fullständig styrning och insyn: Spårbarhet för varje åtdragningssteg och resultatet av en fullständig uppgiftsinsamling av omarbetningsdata
- Noll åtdragningsfel: endast felfria produkter lämnar linjesegment
- Ökad produktkvalitet och färre garantianspråk
- Lätt och riskfri installation
- Omarbetningsstationen har ingen påverkan på den ordinarie produktionen; ingen förändring av produktionsutrustning eller processflöde
- Oberoende från alla processtyrningssystem som används på produktionsgolvet


Få kontroll över din omarbetnings- och reparationsprocesser!

Upptäck hur du får kontroll och spårbarhet över omarbetning och reparation i monteringsprocesser för att ta felelimineringen till en högre nivå.
ToolsNet Rework hämtar åtdragningsdata från monteringslinjen och utvärderar sedan resultaten och påpekar fel eller steg som saknas i en produkt. Programmet vägleder operatörer genom reparation eller omarbetning och data lagras centralt.
ToolsNet Rework integreras sömlöst i befintliga miljöer. Inga förändringar av processer eller produktionsutrustning krävs, vilket ger enkel och riskfri implementering i processen. Omarbetningsuppgift kan även genomföras med en manuell klicknyckel.

Upptäck hur du kontrollerar omarbetning och reparation!

Loading...

Så minskar du driftstopp och omarbetning genom feleliminering av monteringsprocessen

Lära dig att styra monteringsprocessen för att minska driftavbrott och frekvent omarbetning.
Atlas Copcos programvara för feleliminering ”Scalable Quality Solution 3” guidar dina arbetare visuellt genom rätt sekvens. Säkerställa spårbarhet och upptäcka riskabla avvikelser, lagra alla resultat centralt och förbättra din produktkvalitet med en strategi för noll fel.

Upptäck hur du kan minska driftstopp och omarbetning!

Loading...

Fem skäl att investera i SQS ToolsNet Rework:

Noll fel

Säkra produkters kvalitet innan de lämnar anläggningen

Processkvalitet

Förbättra omarbetningsnoggrannhet och minska operatörernas utbildningstid

Icke-intrusiv

Förbättra reparationen utan att ändra monteringsprocesser

Omarbetningsdata

Kompensera för brister i insamling av omarbetningsdata

Kostnadseffektivt

Enkel och snabb implementering med minimala investeringar

Vad blir nästa steg?
Många tillverkare har redan insett fördelarna av feleliminering genom att använda programvara i sina processer – minskat produktionsbortfall, besparingar i omarbetning, kostnader för reparationer och återkallelser, skyddat rykte och mycket mer.
Kontakta våra experter för att boka en tid eller lära dig mer om lösningar för feleliminering från Atlas Copco.