Kvalitetssäkring

Problem relaterade till åtdragning svarar för en växande andel av totala garantikostnader. Ett löst eller felaktigt åtdraget förband vid monteringsarbetet kan orsaka allvarliga problem och har allvarliga konsekvenser för slutanvändare och kan skada tillverkarens varumärkesimage. Atlas Copco har tagit fram ett omfattande kvalitetssäkringssystem för att eliminera dessa problem. Atlas Copcos kvalitetssäkringssystem för åtdragning uppfyller moment-, vinkel- och pulsmätningskraven för alla typer av åtdragningsverktyg och förbandssverifiering genom kontrollprocessen för restvridmoment.

Kontakta oss

Förbättra processen