Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Kvalitetssäkringsprocess – QA-plattform 4.0

Använd våra innovativa kvalitetssäkringsenheter och vår programvara för kvalitetshantering för att eliminera risken för höga omarbetningskostnader och för att säkerställa leverans av högkvalitativa produkter till dina kunder.

Smart ansluten lösning för hela kvalitetssäkringsprocessen

Upptäck hur du kan minska åtdragningsdefekter, öka drifttiden, spara kostnader och förbättra kvaliteten under kvalitetssäkringsprocessen. Med vår nya QA Platform 4.0 har du en smart, ansluten lösning för hela kvalitetssäkringsprocessen. Våra kvalitetssäkringsenheter tillhandahåller flexibla, sammankopplade och innovativa lösningar för att stödja konkurrenskraftig, modern tillverkning. QA Platform 4.0 är en flexibel lösning för alla dina kvalitetssäkringsprogram.

Se till att förbättra kvalitetskontrollen och kvalitetssäkringen längs linjen genom att klicka på länkarna nedan:

↦ Undvik mänskliga fel under testprocessen  

↦ Förhindra defekter i monteringslinjen 

↦ Generera värde från relevanta data under dina kvalitetsinspektioner 

↦ Spara tid vid icke-vridmomentkontroller 

↦ Leverera högsta testsäkerhet och automatisera processen 

↦ Öka drifttiden i kvalitetssäkringsprocessen

Undvik datamanipulering

Minimera effekten av mänsklig påverkan genom att minska manuella insatser

Minska behovet av operatörsutbildning

Undvik mänskliga fel under testprocessen

Med avancerad förbandssimulering från spårnings- och flerstegshantering får du en tillförlitlig fastsättning av hög kvalitet. Upptäck hur du ökar hastigheten och blir 66 % snabbare tack vare vår lösning. Operatören vägleds genom hela testprocessen. Lättare att använda med fullständig operatörsvägledning för visuella kontroller.

Minimera effekten av mänsklig påverkan och fel genom att investera i teknik som underlättar för dina operatörer i kvalitetssäkringsprocessen. Med smarta anslutna verktyg kan du mäta resultaten med precision och effektivitet. Sedan måste du samla in och ta hand om de data som rapporteras. Här gör de handhållna enheterna STpad och STpalm skillnad. STpad och STpalm vägleder operatören, även för de kontroller som inte kräver numerisk mätning, t.ex. insamling av defekter och ”go-no go”-tester. QA Supervisor hjälper dig att standardisera visuella kontroller och optimera rutten i enlighet med fabrikens utformning. Den avancerade vägledningen minskar behovet av operatörsutbildning och eliminerar behovet av manuella insatser och mänskliga fel.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

kvalitetssäkringsprocess fabriksnätverk bänktest fordon

Undvik defekter och minska antalet fel

Håll koll på alla ändringar för enkla granskningar

Analys av grundorsaker för kvalitetssäkringsprocessen

Förhindra defekter i monteringslinjen

Analysera data snabbt, detaljerat och effektivt. Digitalisering av kvalitetssäkringsprocessen. Övervaka och definiera varje steg i anläggningsstrukturen genom digitalisering av kvalitetssäkringsprocessen.

Den viktigaste faktorn för att minska felen är att planera och utföra en strukturerad kvalitetssäkringsplanering och analysera data snabbt, detaljerat och effektivt. Tack vare ett avancerat kvalitetssäkringsprogram som QA Supervisor kan du spåra grundorsaker, övervaka och definiera varje steg i anläggningsstrukturen. Det blir enkelt att hantera och samla in data från alla kvalitetsinspektioner. Med QA Supervisor håller du reda på varje ändring i linjeinställningen. Spara mycket tid och minska dina kostnader med snabb och effektiv granskning. Omvandla dina resultat till värdefulla data och täck alla aspekter av dina kvalitetssäkringsprogram.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

 

Digitalisering av kvalitetsdata

Spåra och jämför data

Förbättra processen med trendrapporter

Generera värde från relevanta data under dina kvalitetsinspektioner

Uppnå högsta flexibilitet för kontroll av kvarvarande vridmoment. Bli mer konkurrenskraftig och effektiv när det gäller att generera värde utifrån dina data. Förbättra din process med data.

Planera, programmera och utför dina kvalitetsinspektioner var du än befinner dig, få tillgång till data i realtid och kontrollera resultaten på vilken enhet som helst i en webbläsare. Nu kan du ta hand om allt du behöver, tack vare nära samverkan mellan STpad eller STpalm och STRwrench. Kommunicera med andra avdelningar och team, dela data och övervaka linjestatus i realtid. Samla in återkoppling och resultat i realtid från produktionslinjen. Analysera, spåra och jämför data med statistik och trendrapporter som förbättrar din process. Ta itu med specifika uppgifter, definiera fabrikens layout, inklusive byggnader, linjer, stationer och förband tack vare den unika synkroniseringen med kvalitetssäkringsprogramvaran QA Supervisor.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

 

generera värde från data, digitalisering av data, datahantering för kvalitetssäkring

Snabb dataöverföring

Återuppta jobbet där du lämnade det

Ställ in de mätkriterier som behövs

Spara tid vid icke-vridmomentkontroller

Ägna inte tid åt att utföra åtgärder eller fylla i data som inte behövs för den kontroll som ska utföras. Hantera och lagra data direkt i systemet via en enda enhet. 

Icke-vridmomentkontroller kan vara avgörande vid arbete med kvalitetssäkringsverktyg över hela produktionslinjen. Även om vridmoment rapporteras automatiskt i systemet måste mätvärden som längd och tryck rapporteras manuellt för att du ska få en helhetsbild. Tack vare QA Platform 4.0 och det lättanvända gränssnittet kan användaren registrera och lagra data direkt i systemet med en enda enhet. Spåra och identifiera grundorsaker enkelt. Med QA Platform 4.0 kan du hantera, ställa in och redigera de mätkriterier du behöver, oberoende av vad du kontrollerar, under kvalitetssäkringsprocessen.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

 

ST Pad, kvalitetssäkringsprocess, tillämpningar utan vridmoment, icke-vridmomentkontroller

Se till att användaren är säker under mätprocessen

Minska manuella insatser med automatisering

Spara tid genom att utföra samtidiga åtgärder

Leverera högsta testsäkerhet genom processautomatisering

Leverera högsta testsäkerhet och operatörsoberoende inom den senaste monteringstekniken, som robotspindlar och automatiserade spindlar.

Dina automatiserade stationer kan testas medan användaren kan fokusera på andra projektprioriteringar och arbeta i en säker miljö. Tack vare IRC-Connect Smart-omvandlaren kan du leverera högsta testsäkerhet och operatörsoberoende inom den senaste monteringstekniken som robotspindlar och automatiserade spindlar. Med STpad eller STpalm får du kontroll över åtdragningsresultaten i realtid för att säkerställa prestanda av hög kvalitet. Enkel åtkomst till allt du behöver tack vare STpad-enhetens bärbarhet och IRC-Connects anslutningsoberoende. IRC-Connect gör om din omvandlare till en smart trådlös omvandlare. Data lagras säkert och testet är tillförlitligt under alla arbetsförhållanden.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

 

högsta testtillförlitlighet, automatisering av kvalitetssäkringsprocesser, programvara för kvalitetshantering

Öka flexibiliteten

Utför samtidiga åtgärder

Snabb och enkel spårbarhet

Öka drifttiden i kvalitetssäkringsprocessen

Öka drifttiden i kvalitetssäkringen genom att utföra alla kontroller i linjen med en enda enhet samtidigt som alla kvalitetstillämpningar omfattas.

Använd en enda enhet för alla typer av kvalitetskontroller på linjen: verktygskontroll, packningskontroll, visuell kontroll och måttkontroll. STpad är kärnenheten i QA Platform 4.0 och kan användas med IRC-Connect, STRwrench och Stbench eller för att smidigt växla mellan dem. Du kan visualisera och ta emot återkoppling och data om resultat i realtid tack vare den unika interaktionen mellan STpad och QA Supervisor-programvaran. Den kan till och med användas i fristående läge. Med integrerad 2D-streckkodsläsare och kamera kan du spara fullständiga spårbarhetsdata som kan överföras och lagras säkert i en databas.

Ta reda på mer om våra relaterade kvalitetssäkringsenheter:

 

QA Supervisor              |               STbench          |               STpad             |           STRwrench               |               STa 6000              |               IRC-Connect              |                Omvandlare

 

Kvalitetssäkringsenheter, öka drifttiden, hantering av kvalitetssäkringsprocessen, STpad, STpalm
Hämta broschyr om QA Platform 4.0
Quality assurance in the assembly line, QA, QA supervisor software
Hämta broschyr om QA Platform 4.0
Få en offert!
Få en offert!
 

Läs mer om kvalitetssäkringsprocessen

Till början

Har du frågor? Fyll i formuläret nedan så hjälper vårt team dig!

Genom att du skickar den här förfrågan kan Atlas Copco kontakta dig med hjälp av den insamlade informationen. Du hittar mer information i vår sekretesspolicy.

Kvalitetssäkringsprocess – QA-plattform 4.0

explainer icon