Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Kvalitetssäkringsprocess – QA-plattform 4.0

Smart ansluten lösning för hela kvalitetssäkringsprocessen

Kontakta våra experter!

Nästa generations monteringsverktyg och -lösningar är här

Atlas Copcos QA Platform 4.0 är nästa generations kvalitetssäkringsprodukter för dagens snabba och ständigt föränderliga produktionsmiljö. QA 4.0-produkter ger dig tillgång till flexibla, anslutna och innovativa lösningar för konkurrenskraftig och modern tillverkning.

Mäta med precision

Som tillförlitlig bas har du produkter för att mäta alla användningsresultat: Atlas Copcos STbench och våra omvandlare. Du kan använda de här produkterna till att testa verktygsfunktionerna i verktygsskåpet eller längs produktionslinjen.

Samla in och genomföra

För att hantera alla data som rapporteras från verktygen har du produkter för datainsamling. Med hjälp av STpad och STpalm kan du programmera tester och vägleda operatörerna vid användningen och insamlingen av resultatet. Med hjälp av STa6000 kan du samla in data för verktygsprestanda, repeterbarhet och noggrannhet för alla typer av industriverktyg och momentnycklar.

Hantera och verifiera

QA Supervisor ser över detta och hanterar processen. QA Supervisor är installerad på en server och kan lätt nås via en webbläsare. Programvarans Quality Supervisor är kärnan i lösningen – som samlar in data, ger information och delar ut uppgifter.

Automatisk station

Det går enkelt att testa spindel-, flerspindel- och robotstationer med hjälp av IRC-Connect och STpad för test av automatiserade stationer

Förbandskontroll

STpad och STpalm har funktioner för visuell vägledning, flexibilitet och spårbarhet förutom de kontroller av resterande vridmoment som du kan utföra med hjälp av STwrench

Simuleringsverktygskontroll för förband

Mobile STbench för snabb och tillförlitlig kvalitetstestning av verktygsprestanda

Måttkontroll

Automatisk måttkontrollsspårbarhet kan utföras med hjälp av STpad och STpalm

Icke-vridmomentkontroller

Fullständig operatörsvägledning för alla icke-vridmomentrelaterade kontroller med fullständig spårbarhet, tilldelningsbara orsaker och korrigeringsåtgärder

Kvalitetsprocesstyrning

Schemalägg operatörsuppgifter och övervaka processen med hjälp av QA Supervisor som du enkelt kan få åtkomst till från datorn

Verktygskontroll i produktionslinjen

Enkla och effektiva test enligt STa 6000.

Visuell kontroll

Standardisering och fullständig spårbarhet av visuella test som ok/inte ok-test och felkorrigering