Operatörsvägledning och för visuell kontroll

Med smarta anslutna verktyg kan du mäta dina resultat med precision och effektivitet

Kontakta våra säljare!

Operatörsvägledning för visuell kontroll

Med smarta anslutna verktyg kan du mäta dina resultat med precision och effektivitet. Och när detta är gjort behöver du samla in och hantera all data som rapporteras. Det är här de handhållna enheterna STpad och STpalm gör skillnad.

STpad och STpalm vägleder operatören även för sådana kontroller som inte kräver numerisk mätning, såsom defektinsamling och ”go-no go”-tester.

QA Supervisor ger dig stöd i standardiseringen av visuella kontroller som optimerar rutten enligt fabrikens planritning.

Med STpad och STpalm elimineras manuella inmatningar och mänskliga fel eftersom hela processen digitaliseras. Den avancerade vägledningen minskar behovet av operatörsutbildningar.

Fullständig spårbarhet behålls inbegripet streckkod, tilldelningsbara orsaker och avhjälpande åtgärder.