Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Operatörsvägledning och för visuell kontroll

Med smarta anslutna verktyg kan du mäta dina resultat med precision och effektivitet

Kontakta våra säljare!

Operatörsvägledning för visuell kontroll

Med smarta anslutna verktyg kan du mäta dina resultat med precision och effektivitet. Och när detta är gjort behöver du samla in och hantera all data som rapporteras. Det är här de handhållna enheterna STpad och STpalm gör skillnad.

STpad och STpalm vägleder operatören även för sådana kontroller som inte kräver numerisk mätning, såsom defektinsamling och ”go-no go”-tester.

QA Supervisor ger dig stöd i standardiseringen av visuella kontroller som optimerar rutten enligt fabrikens planritning.

Med STpad och STpalm elimineras manuella inmatningar och mänskliga fel eftersom hela processen digitaliseras. Den avancerade vägledningen minskar behovet av operatörsutbildningar.

Fullständig spårbarhet behålls inbegripet streckkod, tilldelningsbara orsaker och avhjälpande åtgärder.