Anvisningar om återvinning

Illustration , Eco design, Recycling Instruction

För att bistå kunderna med att återvinna våra produkter på rätt sätt i slutet av produkternas livslängd har vi introducerat riktlinjer för återvinning. Riktlinjerna ger information om vilka material produkterna består av och hur de återvinns på bästa sätt. Kommer snart!