Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Ekodesignkoncept för Industriell teknik

Illustration of eco design tree and family
När vi utformar en produkt eller lösning tar vi hänsyn till hela livscykeln i syfte att minska miljöpåverkan från relevanta moment i livscykeln. För oss innebär detta att fokusera på energieffektivitet, val av material, lång produktlivslängd, design för montering, servicemöjligheter, återanvändning, renovering och återvinning – med andra ord i båda riktningarna. Genom frekventa kontroller av ekodesignprocessen säkerställer vi fokus på miljömässiga aspekter och minimerad miljöpåverkan. Vår ekodesignkontroll är baserad på sex fokusområden för ekodesign.

Våra fokusområden för ekodesign

Inom Industriteknik ser vi ekodesign ur sex olika perspektiv. Dessa utgör kärnan i den ekodesigngranskning som utförs i alla produktutvecklingsprojekt. På så sätt kan vi definiera målen för ekodesignen tidigt i projekten. Klicka på bilden för att läsa mer.

På Atlas Copco Industriteknik arbetar vi kontinuerligt med att integrera miljöaspekter i vår produktutveckling för att minimera produkternas miljöpåverkan. De miljömässiga resultaten presenteras för kunderna genom vårt kommunikationsmaterial om ekodesignresultat. Här kan du hitta exempel på argument för ekodesign för specifika produkter.

Ekodesign handlar inte bara om att följa rättsliga krav. Jag är övertygad om att våra framtida kunder kommer att ha högre krav på att våra produkter utformas på ett hållbart sätt. Ekodesign är också ett sätt för oss att säkerställa att vi bidrar till en bättre värld för våra barn.

Lars Eklöf , President – MVI Division

Jag ser Ekodesign som ett sätt att skilja mellan Atlas Copco och våra produkter från våra konkurrenter genom att skapa mervärde med lägre livscykelkostnader.

James McAllister , Ordförande – GI Division

Ekodesignkonceptet syftar till att öka miljömedvetenheten och underlätta kommunikationen om miljöpåverkan inom Atlas Copco, samt externt mot kunder och andra intressenter.

Konceptet med ekodesign