Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Ekodesignkoncept för Industriell teknik

Illustration of eco design tree and family
När vi utformar en produkt eller lösning tar vi hänsyn till hela livscykeln i syfte att minska miljöpåverkan från relevanta moment i livscykeln. För oss innebär detta att fokusera på energieffektivitet, val av material, lång produktlivslängd, design för montering, servicemöjligheter, återanvändning, renovering och återvinning – med andra ord i båda riktningarna. Genom frekventa kontroller av ekodesignprocessen säkerställer vi fokus på miljömässiga aspekter och minimerad miljöpåverkan. Vår ekodesignkontroll är baserad på sex fokusområden för ekodesign.

Våra fokusområden för ekodesign

Inom Industriteknik ser vi ekodesign ur sex olika perspektiv. Dessa utgör kärnan i den ekodesigngranskning som utförs i alla produktutvecklingsprojekt. På så sätt kan vi definiera målen för ekodesignen tidigt i projekten. Klicka på bilden för att läsa mer.

På Atlas Copco Industriteknik arbetar vi kontinuerligt med att integrera miljöaspekter i vår produktutveckling för att minimera produkternas miljöpåverkan. De miljömässiga resultaten presenteras för kunderna genom vårt kommunikationsmaterial om ekodesignresultat. Här kan du hitta exempel på argument för ekodesign för specifika produkter.

Ekodesign handlar inte bara om att följa rättsliga krav. Jag är övertygad om att våra framtida kunder kommer att ha högre krav på att våra produkter utformas på ett hållbart sätt. Ekodesign är också ett sätt för oss att säkerställa att vi bidrar till en bättre värld för våra barn.

Lars Eklöf , President – MVI Division

Jag ser Ekodesign som ett sätt att skilja mellan Atlas Copco och våra produkter från våra konkurrenter genom att skapa mervärde med lägre livscykelkostnader.

James McAllister , Ordförande – GI Division

Ekodesignkonceptet syftar till att öka miljömedvetenheten och underlätta kommunikationen om miljöpåverkan inom Atlas Copco, samt externt mot kunder och andra intressenter.

Konceptet med ekodesign