Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Ekodesignkoncept för Industriell teknik

Illustration of eco design tree and family
När vi utformar en produkt eller lösning tar vi hänsyn till hela livscykeln i syfte att minska miljöpåverkan från relevanta moment i livscykeln. För oss innebär detta att fokusera på energieffektivitet, val av material, lång produktlivslängd, design för montering, servicemöjligheter, återanvändning, renovering och återvinning – med andra ord i båda riktningarna. Genom frekventa kontroller av ekodesignprocessen säkerställer vi fokus på miljömässiga aspekter och minimerad miljöpåverkan. Vår ekodesignkontroll är baserad på sex fokusområden för ekodesign.

Våra fokusområden för ekodesign

Inom Industriteknik ser vi ekodesign ur sex olika perspektiv. Dessa utgör kärnan i den ekodesigngranskning som utförs i alla produktutvecklingsprojekt. På så sätt kan vi definiera målen för ekodesignen tidigt i projekten. Klicka på bilden för att läsa mer.
På Atlas Copco Industriteknik arbetar vi kontinuerligt med att integrera miljöaspekter i vår produktutveckling för att minimera produkternas miljöpåverkan. De miljömässiga resultaten presenteras för kunderna genom vårt kommunikationsmaterial om ekodesignresultat. Här kan du hitta exempel på argument för ekodesign för specifika produkter.

“ Ekodesign handlar inte bara om att följa rättsliga krav. Jag är övertygad om att våra framtida kunder kommer att ha högre krav på att våra produkter utformas på ett hållbart sätt. Ekodesign är också ett sätt för oss att säkerställa att vi bidrar till en bättre värld för våra barn. ”

Lars Eklöf , President – MVI Division

“ Jag ser Ekodesign som ett sätt att skilja mellan Atlas Copco och våra produkter från våra konkurrenter genom att skapa mervärde med lägre livscykelkostnader. ”

James McAllister , Ordförande – GI Division
Ekodesignkonceptet syftar till att öka miljömedvetenheten och underlätta kommunikationen om miljöpåverkan inom Atlas Copco, samt externt mot kunder och andra intressenter.
Konceptet med ekodesign