Hose clamp produktfoto
Den lilla storleken minskar interferensen med arbetsstycket.
Ursprungslandet är DE. Tulltaxan är 73079980
Hose clamp produktfoto

Hose clamp

0347 0122 12