Air tool oil
No image available.
Ökar tiden mellan servicetillfällena
Ursprungslandet är US. Tulltaxan är 84819000

Tekniska specifikationer

Certifiering, standarder och direktiv
EU-direktiv
2006/42/EC (MD) (Annex I, clauses 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, Annex VI)
EG-standard
EN ISO 12100:2010
Allmänt
Brittisk lag
S.I. 2008/1597 (Annex I, clauses 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, Annex VI
Brittisk standard
EN ISO 12100:2010
No image available.

JECT01

8202 4203 10

Funktioner

För optimala verktygsprestanda