Air tool oil
OPTIMIZER 1 LITER produktfoto
Ökar tiden mellan servicetillfällena
Ursprungslandet är SE. Tulltaxan är 34039900
OPTIMIZER 1 LITER produktfoto

OPTIMIZER 1 LITER

9090 0000 04

Funktioner

För optimala verktygsprestanda