Färgring

Möjliggör verktygsidentifiering. Möjliggör färgkodning för momentinställning.

Kontakta oss
Färgring produktfoto

General Overview

Färgringen förbättrar synligheten så att du kan identifiera verktyget genom färgkodningar för momentintervallen.
Färgring produktfoto

Färgring

Möjliggör verktygsidentifiering. Möjliggör färgkodning för momentinställning.