Kontaktarm
No image available.
Kontaktarmar förbättrar prestandan hos Atlas Copcos bandputsmaskiner.
Ursprungslandet är JP. Tulltaxan är 84672959

Tekniska specifikationer

Mått och vikt
Banddimension
13x305 mm
No image available.

Contact arm

4112 3007 79