air motors collection

LZB-lamellmotorer

Ett omfattande utbud av luftmotorer med raka planetväxlar.

Kontakt

[Air motors]
LZB Standard
  • Eight size, with different gearing to make sure one fits your application requirements
[Air motors]
Stainless steel LZB
  • Four motor sizes are available in stainless steel versions. These come in many different gears to match most applications
[Air motors]
LZB with brake module
  • A built in spring loaded brake prevents the shaft from turning unless there is air coming to the motor
[Air motors
Low speed and low torque LZB
  • For applications where low speed is requested
[Air motors]
LZB standard
  • Åtta storlekar med olika växlar för att säkerställa att det finns en som passar dina tillämpningskrav
[Air motors]
LZB i rostfritt stål
  • Fyra motorstorlekar finns tillgängliga i rostfritt stål. Dessa levereras med många olika växlar för att passa de flesta tillämpningar.
[Air motors]
LZB med bromsmodul
  • En inbyggd fjäderbelastad broms hindrar axeln från att rotera när det inte kommer luft till motorn
[Air motors
LZB med lågt varvtal och lågt vridmoment
  • För applikationer där lågt varvtal krävs