Lösningar för felhantering

Lösningar för felhantering

Tydlig återkoppling och vägledning för operatörer ges via HMI-displayer, som anger vilka förband som ska dras åt och ger monteringsinstruktioner

Kontakt

Lösningar för felhantering

Tillsammans med vår avancerade åtdragningsutrustning eliminerar vår programvara, hårdvara och våra smarta tillbehör för felhantering kostsamma omarbetningar och garanterar att din produktionslinje håller hög kvalitet. Tydlig återkoppling och vägledning för operatörer ges via HMI-displayer, som anger vilka förband som skall monteras tillsammans med monteringsinstruktioner. Det trådlösa verktygspositioneringssystemet eliminerar fel genom att säkerställa att dina monteringsverktyg endast fungerar när de används i rätt område i fabriken och på rätt produkter.