Lösningar för felhantering

Genom att kombinera mjukvara och hårdvara i en helt integrerad monteringsstation slipper ni dyra omarbetningar. Ni ökar produktiviteten och garanterar kvaliteten på produktionslinan. Vårt gemensamma mål:
Nollfelsstrategi.


Kontakta oss för att förbättra produktionsprocessen

Poka-Yoke: förebygger, identifierar och korrigerar den mänskliga faktorn 

Dina fördelar: optimerad kvalitet, ökad produktivitet och minskade produktionskostnader i produktions- och monteringslinan. Mjukvara, hårdvara och smarta tillbehör för felhantering som hjälper er att uppnå noll fel och minska kostnaden för omarbetning, skrotning eller garantianspråk. Scalable Quality Solution 3 (SQS3) är en omfattande mjukvarulösning med fokus på kvalitet, tillförlitlighet, överblick och produktsäkerhet. Industriella datorer (HLTQ-serien) visualiserar processen som övervakas av programmet ToolsNet 8 för datainsamling och processförbättring. Allt detta tillsammans med våra smarta verktyg som Power Focus 6000, Tensor STB och STwrench med praktiska tillbehör utgör början av Industri 4.0.

Vad fokuserar ni på?

Ett viktigt fokus i dagens produktion är noll fel. Vi hjälper er att eliminera felen med specialiserade mjukvarulösningar, toppmodern maskinvara, uppkopplade verktyg och smarta tillbehör. Behöver ni en lösning som är anpassad efter era specifika behov? Kontakta oss så visar vi hur våra lösningar passar era processer på bästa sätt. Vi levererar helheten och kan som total solution supplier erbjuda single-source-principen inklusive installation och komplett service!