Lösningar för felhantering

När du kombinerar programvara och hårdvara i en helt integrerad monteringsstation slipper du dyra omarbetningar. Du ökar produktiviteten och garanterar kvaliteten på produktionslinjen. Vårt gemensamma mål:
Nollfelsstrategi.


Kontakta oss för att förbättra produktionsprocessen

Poka-Yoke: förebygger, identifierar och korrigerar den mänskliga faktorn 

Dina fördelar: optimerad kvalitet, ökad produktivitet och minskade produktionskostnader i produktions- och monteringslinjen. Programvara, hårdvara och smarta tillbehör för felhantering som hjälper dig att uppnå noll fel och minska kostnaden för omarbetning, skrotning eller garantianspråk. Single Quality Solution (SQS) är en omfattande programvarulösning med fokus på kvalitet, tillförlitlighet, överblick och produktsäkerhet. Industriella datorer (HLTQ-serien) visualiserar processen som övervakas av programmet ToolsNet 8 för datainsamling och processförbättring. Allt detta tillsammans med våra smarta verktyg som Power Focus 6000, Tensor STB och STwrench med praktiska tillbehör utgör början av Industry 4.0.

Vad fokuserar du på?

Ett viktigt fokus i dagens produktion är noll fel. Vi hjälper dig att eliminera felen med specialiserade programvarulösningar, toppmodern maskinvara, anslutna verktyg och smarta tillbehör. Behöver du en lösning som är anpassad efter dina specifika uppgifter? Kontakta oss så visar vi hur våra individuella lösningar passar dina processer på bästa sätt. Dra fördel av en helhetslösning inklusive installation och komplett service!