Operatörsvägledning 1 användarlicens: Programvara operatörsvägledning

Programvaran för operatörsvägledning visar ett foto av produkten på skärmen

Kontakt

Om Industriteknik

Atlas Copco Industriteknik skapar mervärde för våra kunder med förstklassiga innovativa tillverkningstekniker och -lösningar. Produkter som är byggda för att hålla länge, långsiktigt tänkande, ergonomi och kvalitet – ett ansvarsfullt företag som arbetar för en hållbar framtid.

Kontakt

Loading...

Det utmärkta stödet

Operatörsvägledning förbättrar kvalitén i produktionen.

Programvara operatörsvägledning

Programvaran för operatörsvägledning är licensierad och förinstallerad på varje levererad MiniDisplay eller MaxiDisplay

Bilder kan integreras

Operatören kan se ett brett urval av variabler såsom cykeldata, identitet, jobb, program, senaste åtdragningar, graf etc.

Byte av vyer möjlig

Olika kommandon kan aktiveras på pekskärmen som välj jobb, avbryt jobb, återställ grupp, ange identifieringsnummer för del etc.

Operatörsvägledning 1 användarlicens

Flexibla monteringslinjer kräver att olika produkter ska kunna monteras vid samma station. Det går att minska det antal beslut som operatören måste ta genom att visa direkta instruktioner på en skärm med bilder och texter som beskriver monteringsprocessen. HMI:er från Atlas Copco som kör programvara med vägledning för operatören visar bilder av produkten på skärmen, med tydliga anvisningar om vilka förband som ska dras åt tillsammans med monteringsinstruktioner. Det utmärkta stöd som operatörer får via denna vägledning ökar produktionskvalitén då de noggrant kan följa upp monteringsprocessen på sina respektive HMI:er.

Relaterade dokument och filer

Länkar och nedladdningar