Operatörspaneler

Välj mellan grundläggande eller avancerad

Kontakt

Om Industriteknik

Atlas Copco Industriteknik skapar mervärde för våra kunder med förstklassiga innovativa tillverkningstekniker och -lösningar. Produkter som är byggda för att hålla länge, långsiktigt tänkande, ergonomi och kvalitet – ett ansvarsfullt företag som arbetar för en hållbar framtid.

Kontakt

Loading...

Spara tid

Produktiva monteringslinjer kräver effektiva operatörer.

Avancerad operatörspanel

Produktiva monteringslinjer kräver effektiva operatörer. Dessa bör ha passande verktyg som ger återkoppling vid alla monteringsmoment. Därigenom sparas tid vid byte av programinställningar och då omarbetningar ska utföras på stationen. Kommandoknapparna och de integrerade lamporna bildar ett högeffektivt operatörsgränssnitt och gör det möjligt att manuellt välja mellan de olika programinställningarna.

Relaterade dokument och filer

Länkar och nedladdningar