MTF6000 och handhållna elektriska skruvdragare

Smart, ansluten och effektiv

Kontakta oss!

DEN ÄR SMART

Få fullständig processtyrning, bättre kvalitet och en optimerad åtdragningsprocess med MT Focus 6000. Det här kompakta systemet upptäcker och eliminerar åtdragningsproblem, som ej åtdragna skruvar, skadade förband eller otillräckliga vridmoment. Dessutom säkerställs upptäckt av processavvikelser samt ges ovärderlig information om själva fastsättningen och om hela monteringsprocessen.

DEN ÄR ANSLUTEN

Minska stilleståndstiden och installationstiden, garantera fullständig spårbarhet och integrera med valfritt system med hjälp av en av de många kommunikationsportarna. Få fullständig åtkomst var som helst ifrån och reagera ögonblickligen på eventuella åtdragningsprocessavvikelser. Anslut streckkodsläsare och RFID-läsare direkt till styrenheten för att säkerställa spårbarhet, styra operatörernas åtkomst och lägga till felhanteringsfunktion. Allt detta – bara med MTF6000.

DEN ÄR EFFEKTIV

Det har aldrig varit enklare att kombinera produktivitet med flexibilitet. MTF6000 minimerar och eliminerar installationstiden, hjälper dig att minska cykeltiden och hålla hög kvalitet, gör att du kan anpassa din strategi för varje typ av skruvförband och kombinera flera olika strategier för din produkt, ibland utan inblandning av PLC. Den är allt du behöver för maximal produktivitet och maximal flexibilitet.

Minskar kostnaderna

Se till att minska dina kostnader genom att utnyttja det handhållna MicroTorque-systemets alla funktioner. Avancerade åtdragningsstrategier minimerar kostnaderna för kassering och omarbetning. Omfattande rapportering och användning av data leder till ökade processförbättringar, och diagramanalyser vägleder ditt beslutsfattande med exakt och detaljerad information i realtid.

Användarvänliga

Den handhållna MicroTorque-serien är inte bara full av funktioner, den är också ergonomisk, lätt och kompakt. Det har aldrig varit enklare att konfigurera avancerade och anpassade strategier, spåra din åtdragning med gruppräkning, spåra varje steg och rapportera resultatet, både via en av många kommunikationsportar och via visuell operatörsfeedback.

Feleliminering

Det handhållna MicroTorque-systemet innebär fullständig feleliminering för din process. Övervakning av placering, gliddetektering, detektering av skadade gängor och vridmoments- och vinkelgränser garanterar inte bara upptäckt av eventuella problem utan förser dig också med verktyg och lösningar. Det handhållna MicroTorque-systemet ger fullständig kontroll över din montering.

Gör din process felsäker med gruppsekvens

Få kontroll över arbetsflödet, eliminera åtdragningsfel och garantera kvaliteten med gruppsekvensen.

Vår handhållna MicroTorque-lösning

Loading...

Maximera kvalitet och produktivitet med den mest avancerade åtdragningsstrategin

Med övervakning av momentplacering garanterar MTF6000 hög momentnoggrannhet, säkert klämmoment och eliminerar dina åtdragningsfel.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Få fullständig uppkoppling och kontroll via fjärrprogrammering

Med fjärrprogrammering kan du nå styrenheten varsomhelst ifrån, så att du har fullständig kontroll över alla styrenheter hela tiden.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Förbättra spårbarhet och processtyrning och minska kostnaderna med MTF6000 och ToolsNet8

Kombinationen av MTF6000 och ToolsNet8 hjälper dig i övergången till Industri 4.0. Det här är en av de mest kraftfulla lösningarna för fullständig transparens som främjar kontinuerliga förbättringar.

Våra MicroTorque-produkter

Loading...

Hämta broschyren om MicroTorque MTF6000!

  • MicroTorque Tightening 8.5 MB, PDF

Länkar och nedladdningar