Momentarm, AX1
No image available.
Den ledade armen AX1-1.5 konstruerades för att hjälpa operatörer som behöver ergonomiskt stöd och reaktionsstöd. Den är idealisk för kompakta arbetsområden och höga produktionshastigheter i arbetsbänkar eller system med löpande band. Momentet kan appliceras vågrätt, lodrätt eller vinklat.
Ursprungslandet är DE. Tulltaxan är 84289090

Tekniska specifikationer

Certifications, standards & directives
EU-direktiv
2006/42/EC (MD)||2011/65/EU (RoHS)||2015/863/EU (RoHS amendment)
EG-standard
EN ISO 12100:2010

Fördelar

Absorberar momentreaktion
Förbättrar ergonomin för operatören
Minskar operatörsutmattning

Funktioner

Ledad armrörelse
Lodräta/vågräta åtdragningsriktningar
Stöder verktygets massa
Vänster-/högerorientering med samma arm