Momentarm, AX1
No image available.
Den ledade armen AX1-1.5 konstruerades för att hjälpa operatörer som behöver ergonomiskt stöd och reaktionsstöd. Den är idealisk för kompakta arbetsområden och höga produktionshastigheter i arbetsbänkar eller system med löpande band. Momentet kan appliceras vågrätt, lodrätt eller vinklat.

Tekniska specifikationer

Certifications, standards & directives
EU-direktiv
na
EG-standard
na
No image available.

AX1-P-F-4 Fixed Hand Adapter

9040 7535 04

Fördelar

Absorberar momentreaktion
Förbättrar ergonomin för operatören
Minskar operatörsutmattning

Funktioner

Ledad armrörelse
Lodräta/vågräta åtdragningsriktningar
Stöder verktygets massa
Vänster-/högerorientering med samma arm