Momentarm, SMC
SMC-12-1600 produktfoto
Atlas Copcos kolfiberarmar har teleskopkonstruktion för maximal flexibilitet på arbetsplatsen. Karbonarmarna är lätta och ger smidiga rörelser för att minska armtröttheten hos operatören. Kolfiberarmarna minimerar reaktionskraften för att förhindra problem i händer, armar och axlar. Med minimerade reaktionskrafter hos verktyget kommer du också att förbättra kvaliteten hos de färdiga produkterna eftersom verktyget inte gör någon förflyttning och allt moment absorberas i förbandet.
Ursprungslandet är IT. Tulltaxan är 84289090

Tekniska specifikationer

Åtdragningsmoment
Maxmoment
12 Nm
Certifiering, standarder och direktiv
EU-direktiv
2006/42/EC
EG-standard
EN ISO 12100:2010
WEEE
0

Fördelar

Absorberar momentreaktion
Förbättrar ergonomin för operatören
Minskar operatörsutmattning

Funktioner

Teleskopkonstruktion ger en kompakt lösning
Tillverkad i kolfiberrör med låg vikt
Vågrät åtdragning
Lodrät eller vågrät montering
Stöder verktygets massa