Ingen missade skruvar

Pulsor C räknar åtdragningarna och signalerar ”Grupp OK”

Glöm runddragna skruvar

Pulsor C säkerställer att skruven är korrekt åtdragen

Inga felaktiga/bortglömda delar

Pulsor C signalerar ”NOK” om fel skruv eller del används

Ett impulsverktyg med smart fästsystem

Med Atlas Copco Pulsor C System får du alla fördelarna hos ett styrt impulsverktyg samt de intelligenta funktionerna i ett elektriskt åtdragningssystem. Pulsor C är, i likhet med alla impulsverktyg från Atlas Copco, snabb, kraftfull, lätt och kompakt och så gott som helt utan reaktionskrafter. Styrenheten minns upp till 4 000 åtdragningar som kan lagras och analyseras. Därigenom kan du finjustera din process och säkerställa perfekta åtdragningar på varje skift. Är de inte perfekta, så kan du se varför. Pulsor C, med sitt styrsystem, är utformat för kvalitetskritiska tillämpningar. Pulsor C underrättar dig om misstag så snart de är gjorda. Lampor på baksidan av verktyget anger om skruvarna är ordentligt åtdragna. De informerar användaren om vridmoment, tidig avstängning eller om delar har glömts bort. Pulsor C styr repeterbarhet och kan rapportera resultat.

Systemet

Pulsor C-systemet omfattar verktyget, kabel, styrenhet och verktygsmanöverskåp där avstängningsventilen sitter.

Mer om verktyget – Pulsor C

Pulsor C EPP11 C110HR B13 Controlled impulse nutrunner

Verktyget Pulsor C är snabbt och kraftfullt. Det är dessutom lätt, kompakt och genererar praktiskt taget ingen reaktionskraft, så det är ett mycket bekvämt verktyg att arbeta med.

• Liten spridning mellan hårda och mjuka förband Få samma höga vridmomentprecision i både mjuka och hårda förband.

• Automatisk avstängning Elektronik styrd åtdragningsprocessen som stänger av verktyget när målvridmomentet är uppnått. Systemet kan styra vridmomentet medan det övervakar vinkel, antal pulser, tider för nedgängning och åtdragning, plus nedgängning och pulstrycket.

• Direkt återkoppling till operatören i form av gröna, gula och röda lysdioder på baksidan av verktyget.

• Rapportering. Systemet rapporterar alla åtdragningsvärden, inklusive vridmoment, vinkel, tryck, tider och antal pulser.

• Test av luftslang. Säkerställer konsekventa verktygsprestanda genom att kontrollera fördröjningen från verktygsmanöverskåp till verktyg med kompensering för olika slanglängder vid start.

• Verktygsalarm. Övervakar kontinuerligt vridmoment och pulsfrekvens för att varna operatören innan låg oljevolym kan påverka resultaten.

• Kompatibel med Atlas Copcos QIF-produkter (Quality Integrated Fastening) t.ex. ljusfyrar, hylsväljare, skannrar, ComNode, ToolsNet 3000/4000 och mycket mer.
• Enkel inställning. Verktyget är mycket lätt att ställa in i fem enkla steg.

• Flera P-set. Ett verktyg kan utföra upp till 100 olika P-sets. Den rätta vridmomentinställningen väljs genom att växla krafthylsa, scanna streckkoder eller på andra sätt.

• Snabb åtdragning. Atlas Copcos pulsverktyg är snabba och kraftfulla och ökar produktiviteten.

• Snabb i mjuka förband Pulsor C kan köras med högre lufttryck vid arbete i mjuka förband så att du får snabbare åtdragningstider.

• Prestanda. Verktyget har ett utmärkt effekt-viktförhållande.

• Snabba byten. Du kan byta verktyg eller kabel utan att stänga av systemet eftersom verktygets avstängning är placerad i verktygets manöverskåp istället för i verktyget. Inga nya inställningar behöver göras i verktyget.

• Brett momentregister. Eftersom trycket anpassas automatiskt till varje tillämpning kan du använda Pulsor C i en mängd olika tillämpningar.

Relaterade dokument och filer

  • Controlled impulse nutrunners 398.5 kB, PDF

Making The Difference Atlas Copco Industriteknik, Atlas Copco verktygsvideo

Atlas Copco Industriteknik skapar mervärde för våra kunder med förstklassiga innovativa tillverkningstekniker och -lösningar. Produkter som är byggda för att hålla länge, långsiktigt tänkande, ergonomi och kvalitet – ett ansvarsfullt företag som arbetar för en hållbar framtid.

Kontakt

Loading...

Visste du att ...

Every third car in the world was made with our tools.