Våra lösningar

Mekaniska nycklar

De mekaniska nycklarna i Atlas Copcos nya produktsortiment Saltus utgör grunden för manuell åtdragning

Kontakt

Relaterade produkter – analysatorn STa 6000

Kvalitetskontroller går bättre och snabbare med färgskärmen STa 6000: tydlig återkoppling på testresultat, anpassad mätskärm Ergonomi: lätt att bära utmed linjen Minne: 50 000 resultat och högupplösta kurvor Anteckningar i normaltext för spårbarhet Kalibrering: Power Focus, Power MACS och PST automatisk kalibrering TT BLM: Wi-Fi, smart Excel-databas Fullständig integrering med Torque Supervisor

Kontakt

Loading...

Click-nyckelserien

Perfekt för användning i monteringslinjer.

Breaking-nyckelserien

Mycket väl lämpad för användning i monteringslinjer liksom för reparation och underhåll.

Slipping-nyckelserien

Perfekt för monteringslinjer för extrem kontinuerlig drift.

Mekaniska nyckelserien

De mekaniska nycklarna i Atlas Copcos nya produktsortiment Saltus utgör grunden för manuell åtdragning. De gör att du kan hitta den optimala lösningen för din individuella åtdragningssituation, oavsett om du arbetar på monteringslinjer, med omarbetning, reparation eller underhåll, och även när manöverutrymmet är begränsat. Nycklarna är också en perfekt reservstrategi för din monteringsteknik med styrsystem. Sett till utrustning och kostnader på arbetsplatsen är det ofta mer effektivt och lönsamt med manuella åtdragningsnycklar. Den enkla hanteringen uppskattas av många operatörer. Våra olika nyckeltyper passar i nästan alla tillämpningar. Alternativa ställnycklar finns för justering av det förinställda värdet för alla nycklar.

CWR Click-nyckelserien

Momentnycklarna i CWR-serien ger ifrån sig ett tydligt "klick" som är en mycket tydlig feedback när det förinställda åtdragningsmomentet har uppnåtts. Repeterbarheten på ± 4 % gör dem perfekta för användning i monteringsprocesser. Brett utbud från 2 Nm upp till 300 Nm. Reversibel R-version för åtdragning i båda riktningarna. Mycket små storlekar som passar perfekt för åtdragning i begränsade utrymmen. Repeterbarhet på ± 4 %. Enkel och säker justering och hantering. Standardmedbringare (9x12 eller 14x18) för en mängd lämpliga nyckelgrepp.

BWR Breaking-nyckelserien

Momentnycklarna i BWR-serien används främst i professionella industrimiljöer. Risken för överdragning har minskat avsevärt tack vare brytvinkeln på 22° i den unika BWR-mekanismen. Därför passar BWR-nycklarna särskilt bra i monteringsprocesser samt för reparation och underhåll. Du kan använda en mängd olika nyckelgrepp som går snabbt att byta ut. Tillsammans med Atlas Copcos nyckelgrepp för BWR- serien får du en hög noggrannhet i dina åtdragningsprocesser. Hög tillförlitlighet i processer eftersom överdragningen har minskat avsevärt tack vare brytvinkeln på 22°. Brett utbud av nycklar från 2 Nm upp till 2 000 Nm. Extremt hög hållbarhet och hög repeterbarhet på ± 4 %. Robust konstruktion. Enkel och säker justering.

SWR Slipping-nyckelserien

Momentnycklarna i SWR-serien "utlöses automatiskt" när det förinställda åtdragningsmomentet har uppnåtts. Camover-tekniken förhindrar överdragning helt. När SWR-nyckeln har löst ut kan du använda den på nytt. Den integrerade spärrfunktionen säkerställer en kontrollerad, medurs åtdragning. Den höga noggrannheten för repeterbarhet på ± 4 % gör att SWR-nycklarna passar perfekt i monteringsprocesser med krav på kontinuerlig drift. Vridmomentsområde från 5 Nm till 110 Nm. Hög tillförlitlighet i processer eftersom Camover-mekanismen förhindrar överdragning. Överbelastning av själva nyckeln är omöjlig. Repeterbarhet på ± 4 %. Robust konstruktion. Enkel och säker justering. Tack vare spärrmekanismen på 3/8 tum (SWR-30/SWR-60) respektive 1/2 tum (SWR-110) kan du använda standardhylsor.

Relaterade dokument och filer

Länkar och nedladdningar

Making The Difference Atlas Copco Industriteknik, Atlas Copco verktygsvideo

Atlas Copco Industriteknik skapar mervärde för våra kunder med förstklassiga innovativa tillverkningstekniker och -lösningar. Produkter som är byggda för att hålla länge, långsiktigt tänkande, ergonomi och kvalitet – ett ansvarsfullt företag som arbetar för en hållbar framtid.

Kontakt

Loading...

Visste du att ...

Every third car in the world was made with our tools.