ILG (Industrial Location Guidance)

Integrerat felsäkringssystem för processäkerhet på hög nivå

Kontakta oss
ILG (Industrial Location Guidance) produktfoto

General Overview

Industrial Location Guidance (ILG) är det perfekta verktyget för att säkerställa jämn produktkvalitet och genomströmning. ILG är ett integrerat, fristående system för felsäkring som ger processäkerhet på hög nivå för enkla såväl som komplexa tillämpningar. Systemet spårar exakt plats för verktyget i förhållande till önskad monteringsposition, och ser till att rätt fästelement dras enligt specifikation, och i rätt ordningsföljd. Systemet består av ILG-programvara, hårdvara för positionering samt åtdragning, och kombinerar funktionerna i ett åtdragningssystem med positions- och processtyrning.

Fördelar

Produktionskvalitet genom processäkerhet
Mindre omarbete och kasserade delar
Tydlig diagnostik
Ökad produktivitet
Intuitiv design för enkel start

Funktioner

Ger åtdragningsdata baserat på plats
Ger spårbarhet för hela monteringen
Konfigurerbar avvisningshantering
Konfigurerbart användargränssnitt
Åtdragningspositioner med start och avslut
Visuella indikeringar för status och återkoppling
Avvisningshantering – utför omarbetningar av arbetsstycken offline
ILG (Industrial Location Guidance) produktfoto

ILG (Industrial Location Guidance)

Integrerat felsäkringssystem för processäkerhet på hög nivå