Pneumatiska nålhacka PRO med pistolgrepp
Den pneumatiska pistolgreppsförsedda PRO-nålverktyget för svetsrensning är perfekt för svåra uppgifter som borttagning av svetsrester, färg och rost. De otroligt låga vibrationsnivåerna för dessa verktyg gör det möjligt för operatörer att köra dem säkert under långa perioder utan effektförlust. PRO-serien erbjuder flera slagghackor med olika avverkningshastigheter av material. Lätt och kompakt, verktygets genomgående stålkonstruktion garanterar hållbarhet.
Ursprungslandet är GB. Tulltaxan är 84671900

Tekniska specifikationer

Ljud och vibrationer
Ljudeffekt
94 dB(A)
Ljudtolerans
3 dB(A)
Vibrationsosäkerhet
1.7 m/s²
Ljudstandard
ISO15744
Vibrationsvärde
5.3 m/s²
Vibrationsstandard
ISO28927-9
Certifiering, standarder och direktiv
EG-standard
ISO 11148-4
EU-direktiv
2006/42/EC
EAC-certifierad
Yes

Fördelar

Stor tillgänglighet
Lågfrekvent underhåll
Enkel att hantera
Operatörskomfort
Minskad risk för vibrationsrelaterade skador

Funktioner

Liten till storleken och låg vikt
Ergonomiskt pistolhandtag
Hus i robust stål
Täckta vakuumrör som tillval
Vibrationsdämpade modeller