Minimera omarbetning – övervaka vridmoment och åtdragningsvinkel

Återkallelser och omarbetningar på monteringsbanan kan undvikas genom att övervaka kvaliteten under åtdragningsprocessen så att fel upptäcks omedelbart.

Övervakning av kvalitet har traditionellt inneburit mätning av vridmoment, vilket genererar klämkraft. Men åtdragningsresultaten påverkas även av variationer i friktion eller komponenter. Därför behöver en andra dimension, oftast vridningsvinkeln, också mätas. Genom att styra och övervaka både vridmoment och åtdragningsvinkel upptäcks fel som saknade förband, felgängning, materialproblem och operatörsfel.

Genom att säkerställa kvaliteten i åtdragningsprocessen minimerar du kostsamma återkallelser, omarbetningar och garantianspråk, och undviker att skada ditt värdefulla rykte.

Låt Atlas Copco råda dig – vi erbjuder omfattande utbildning i åtdragningsteknik för din personal.

Kontakta oss för mer information.